Dodatek osłonowy

Adam Szumowski

Burmistrz Szklarskiej Poręby informuję, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie od dnia 04-01-2022 r. można złożyć wniosek o dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2022 r.
do 31-12-2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć najpóźniej do 31-10-2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

• jednoosobowym – 2100 zł
• wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.
Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

• 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2022 r.
• 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2022 r. do dnia 31-10-2022 r.

Jeśli Twój dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł.
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

• 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
• 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
• 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
• 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli Twój lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłosiłeś do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to możesz otrzymać dodatek osłonowy w wyższej wysokości:

• 500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
• 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
• 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
• 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:

• na wnioski złożone do 31-01-2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31-03-2022 r., druga rata do 02-12-2022 r.
• na wnioski złożone od 01-02-2022 r. – wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku.

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo również na stronie Ministerstwa Klimat i Środowiska. więcej

ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNY

Ze względu na ograniczenia spowodowane ogłoszonym stanem epidemii zachęcamy wszystkie osoby do wykorzystania elektronicznej formy złożenia wniosków o dodatek osłonowy.
Zostań w domu, załatw sprawę bez wychodzenia z domu.

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy: wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy 

Krok 1 Wypełnij dokładnie wniosek  wraz załącznikami i podpisz.
Krok 2 Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek.
Krok 3 Zaloguj się do portalu ePuap, następnie wybierz z katalogu spraw na https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
Krok 4 Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym.
Krok 4a Jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu(serwis zewnętrzny)
Krok 5 W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres email.
Krok 6 Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku osłonowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl.

Wniosek można również przesłać listownie z dopiskiem „Dodatek osłonowy” na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba


pobierz - Ulotka
pobierz - Wzór wniosku o dodatek osłonowy
pobierz - Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy