Stypendia i zasiłki szkolne

Adam Szumowski

W dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego ukazała się uchwała nr XXV/266/12 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Szklarska Poręba. treść uchwały

Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.07.2012 r. NR NK-N18.4131.269.2012.KT3 stwierdzono nieważność przekreślonych fragmentów uchwały.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z oświadczeniem należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października. Natomiast wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać z chwilą wystąpienia zdarzenia losowego. Wnioski można składać w dowolnej formie lub według załączonego wzoru opracowanego przez pracowników socjalnych Ośrodka . Wniosek o zasiłek szkolny  , Wniosek o stypendium