Punkt Interwencji Kryzysowej

Adam Szumowski

PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE UL. SIKORSKIEGO 8 U NAS OTRZYMASZ WSPARCIE JEŻELI  ZNAJDUJESZ SIĘ W TRUDNEJ  SYTUACJI  ŻYCIOWEJ, SPOWODOWANEJ:

  • przemocą w rodzinie
  • kryzysem małżeńskim
  • konfliktami rodzinnymi
  • uzależnieniem
  • nagłą utratą osoby bliskiej
  • osamotnieniem
  • długotrwałym bezrobociem
  • problemami osobowościowymi
  • długotrwałym stresem
  • utratą sensu życia

Konieczność podjęcia interwencji kryzysowej można zgłosić: drogą elektroniczną, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PAMIĘTAJ - KAŻDY MA PRAWO DO WOLNOŚCI, POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA, SZACUNKU, GODNEGO TRAKTOWANIA I GODZIWYCH WARUNKÓW ŻYCIA

PRZEMOCY POWIEDZ NIE !

Przemoc w rodzinie to każde jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną - powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

N I E P R A W D Ą    JEST, ŻE:

•    przemoc w rodzinie to prywatna sprawa  i nikt nie powinien się wtrącać
•    przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego
•    przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiar
•    jeśli ktoś jest bity to znaczy, że na to zasłużył
•    policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych
•    ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc
•    to był jednorazowy incydent, który się nie powtórzy
•    gdyby naprawdę ofiara cierpiała odeszłaby od sprawcy
•    przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol
•    gwałt w małżeństwie nie istnieje
•    osoby używające przemocy muszą być chore psychicznie

Punkt informacyjno - konsultacyjny i punkt terapeutyczny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

Adam Szumowski

• Poniedziałek
Radca prawny - Andrzej Musiela
godziny przyjmowania - 15:00 - 17:00
• Wtorek
Terapeuta uzależnień – Daniel Smogulecki
godziny przyjmowania - 8:00 - 12:00
• Wtorek
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
godziny przyjmowania - 15:30 - 17:30
• Środa
Polski Komitet Pomocy Społecznej
godziny przyjmowania - 11:30 - 13:30
• Czwartek
Terapeuta rodzinny i pedagogiczny - Alicja Łukaszkiewicz
godziny przyjmowania - 14:00 - 18:00
• Czwartek
Radca prawny - Andrzej Musiela
godziny przyjmowania - 9:00 - 12:00
• Czwartek
Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej
godziny przyjmowania - 10:00 - 16:00
• Czwartek
Koło Emerytów i Rencistów
godziny przyjmowania - 12:00 - 14:00

Dokumenty do pobrania

Adam Szumowski

plik - Regulamin Organizacyjny Punktu Interwencji Kryzysowej

plik - Zespół Interdyscyplinarny

plikplik - Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii na 2014 rok

plikplik - Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Szklarskiej Porębie na lata 2014-2016