Informacja o składaniu wniosków na świadczenia na okres zasiłkowy 2021/2022

Adam Szumowski

Od miesiąca lipca 2021 roku można składać wnioski w formie elektronicznej o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022.

Od 1 sierpnia 2021 roku można składać wnioski w formie papierowej w siedzibie Ośrodka.

W przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w okresie od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. przyznanie i wypłata świadczeń za listopad 2021 r. następuje do dnia 30 listopada 2021r.

W przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 września do 31 października 2021r., ustalenie prawa i wypłata świadczeń przysługujących za listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia 2021r.

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Natomiast po tym okresie, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

 

Uwaga!!! Zmiany w ustawach dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i programu 500+

Adam Szumowski

Informujemy, że w dniu 24 lipca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Do najważniejszych zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą:

Informacja o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego

Adam Szumowski

Informacja o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. oraz z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zgodności z Konstytucją zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazały się informacje o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego:
1. z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zgodności z Konstytucją art. 16a ust. 2 i art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych
2. z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zgodności z Konstytucją art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r.

Poniżej zamieszczamy treść komunikatów do pobrania.

Źródło: www

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Adam Szumowski

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazała się ważna informacja, dotycząca dodatkowej pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 200 zł miesięcznie. Poniżej zamieszczamy treść komunikatu do pobrania.

Pełna treść komunikatu (PDF, 57 KB)

Źródło: więcej informacji na temat rządowego programu na stronie Ministerstwa Pracy