przerwa1

eu

O PROGRAMIE.

logossd

444

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

INFORMACJE OGÓLNE
Od grudnia 2014 r. realizowany jest w Polsce Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. PO PŻ realizowany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
PO PŻ jest realizowany w cyklu rocznym, w ramach odrębnych Podprogramów. Obecnie trwający Podprogram 2016 jest realizowany od maja 2016 r. do maja 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie realizuje Podprogram 2016 od września 2016 r. do kwietnia 2017 r. na podstawie umowy zawartej z Bankiem Żywności we Wrocławiu.

JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA W PROGRAMU?
Paczkę żywnościową mogą otrzymać osoby najbardziej potrzebujące, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.  1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Osoba lub rodzina chcąca skorzystać z pomocy, a nie będąca świadczeniobiorcą MOPS, winna zgłosić się MOPS z dokumentacją potwierdzającą wszystkie źródła i wysokość uzyskiwanych dochodów z poprzedniego miesiąca, a w przypadku rodziny – wszystkich jej członków pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

CZAS TRWANIA PODPROGRAMU 2016 I MIEJCE DYTRYBUCJI PACZEK
Dostawy  z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się w dniu 29.09.2016 r. i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera). Dystrybucja z magazynu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 11 odbywa się  w dwa razy w miesiącu. Dni dystrybucji uzależnione są od dostarczenia żywności przez Bank Żywności we Wrocławiu i ogłaszane są wraz z godzinami z dwutygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej MOPS oraz tablicach informacyjnych na terenie miasta.

PACZKI W RAMACH PROGRAMU.
Osoby potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w formie paczki żywnościowej. Paczki będą tworzone z 16 produktów spożywczych z 6 grup towarowych, takich jak:

 

1.    makaron jajeczny – 5 kg,
2.    ryż biały – 5 kg,
3.    herbatniki – 2 kg,
4.    mleko UHT – 9 l,
5.    ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,40 kg,
6.    groszek z marchewką – 3,20 kg,
7.    fasola biała – 3,20 kg,
8.    koncentrat pomidorowy – 1,28 kg,
9.    powidła śliwkowe – 1,20 kg,
10.    gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg,
11.    filet z makreli w oleju – 1,36 kg,
12.    szynka drobiowa – 2,70 kg,
13.    szynka wieprzowa – 0,3 kg,
14.    pasztet wieprzowy – 0,16 kg,
15.    cukier biały – 4 kg,
16.    olej rzepakowy – 4 l.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH PROGRAMU
W ramach programu osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać także z działań z zakresu włączenia społecznego i edukacji żywieniowej. Między innymi z warsztatów na temat gospodarowania budżetem domowym, warsztatów z przygotowywania zbilansowanych posiłków, zdrowego odżywiania oraz zapobiegania marnowaniu jedzenia. Warsztaty zorganizują Banki Żywności we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie. W rezultacie osoby potrzebujące  nauczą się  samodzielnie przygotować 5 podstawowych, zbilansowanych posiłków z wykorzystaniem produktów z pomocy żywnościowej lub dodatkowo produktów sezonowych i lokalnych. Poznają podstawy prawidłowo zbilansowanej diety. Dowiedzą się, jak właściwie przechowywać posiłki i racjonalnie gospodarować żywnością. Potrzebujący wzmocnią swoje poczucie samodzielności i zbudują relacje z otoczeniem.

Szczegóły formalne PO PŻ i Podprogramu 2016 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Szczegóły formalne PO PŻ i Podprogramu 2016 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dystrybucja paczek żywnościowych - pobierz
Opracował: H. Leszczyłowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146