przerwa1

eu

Wakacje ze Świetlicą „Cegiełka” i Pracownią Orange 2015

Od 29.06 do 31.07.2015 r. dzieci i młodzież ze Szklarskiej Poręby korzystało z oferty zajęć Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” oraz Pracowni Orange. 24 uczestników brało udział w:
-  warsztatach animacji czasu wolnego, podczas których tworzyli figurki z filcu, kolorowe butelki, sowy z rolek od papieru toaletowego
-  zajęciach sportowych na boisku
-  wycieczkach pieszych po okolicy oraz do Pałacu Pakoszów
-  zajęciach komputerowych w Pracowni Orange
oraz w wycieczkach do Zamku Legend Śląskich w Pławnej oraz Term Cieplickich zorganizowanych wspólnie ze Świetlicą środowiskową „Plus”.
 Ponadto wspólnie z członkami grupy samopomocowej młodych rodziców przygotowywali teren przy Świetlicy ( grabienie, sianie trawy, usuwanie kamieni oraz chwastów) do zajęć sportowych Klubu Sportowego „Pomarańczki”.
W ostatnim tygodniu dzieci i młodzież zostali zaproszeni przez Izabelę Stochaj na lody do restauracji „Pizza and Cafe Domino”.
Głównym celem zajęć było m.in. zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi formami aktywnego wypoczynku, profilaktyka uzależnień, promocja zdrowego stylu życia poprzez podnoszenie sprawności fizycznej wychowanków.

TIFF ACADEMY VAN EDITION | 9–24.05.2015

Projekt TIFF Academy Van Edition zakłada organizację warsztatów fotograficznych w pięciu wybranych miejscowościach na Dolnym Śląsku. W samochodzie, który stanowić będzie mobilne studio i centrum warsztatowe, zgromadzeni będą: muzyk oraz grupa trzech fotografów, którzy poprowadzą warsztaty fotograficzne z dziećmi i młodzieżą.

Chcemy pokazać uczestnikom, że fotografia jest przystępną i innowacyjną dziedziną sztuki, do której mają dostęp na co dzień poprzez nowe technologie takie, jak: Internet czy aparaty cyfrowe. Warsztaty w każdej miejscowości potrwają dwa dni. W tym czasie odbędzie się 6 warsztatów, w których wezmą udział dzieci i młodzież z lokalnych szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy, w 10-osobowych grupach, nauczą się różnych technik fotograficznych, które dotyczyć będą zarówno pracy na aparatach cyfrowych, jak i wykorzystywania zrobionych zdjęć do tworzenia np. pocztówek. Poznają więc praktyczne możliwości fotografii.

Warsztaty podsumowane będą wieczornym pokazem slajdów z muzyką na żywo. Zawierać on będzie prace wykonane przez uczestników, jak i zdjęcia dokumentujące przebieg zajęć. Co więcej, wszystkie prace będą także umieszczane w galerii internetowej na kanałach social media.

Do udziału w projekcie zaproszeni są również lokalni animatorzy, którzy poznając techniki i przebieg zająć, będą mogli w przyszłości powtórzyć, a także rozszerzyć warsztaty już bez udziału Fundacji "BLIK".

Pełny program warsztatów jest dostępny na stronie: www
Aktualności można odnaleźć na profilu FB - www

Projekt TIFF Van Academy Edition jest organizowany we współpracy z Fundacją Orange oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Partnerami projektu są: Pracownia Orange Szklarska Poręba, Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu, Świetlica wiejska "Rudawy" w Janowicach Wielkich, a także Many Mornings, In wood We Trust, Hajde, Projekct Cucumber.

Partnerami medialnymi są: fotopolis.pl, DOKIS, kulturaonline.pl, Zlotoryjanie.pl .

Dyskoteka karnawałowa

13.02.2015 r. w Pracowni Orange mieszczącej się w Klubie Integracji Społecznej odbyła karnawałowa dyskoteka. W zabawie, na którą biletem wstępu była własnoręcznie wykonana maska karnawałowa brali udział wychowankowie Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka”. Uczestnikom zaproponowano wiele tanecznych zabaw, dzięki czemu nabyli umiejętności wykonywania podstawowych figur w układach tanecznych. Spotkanie miało na celu atrakcyjne i kreatywne spędzenie czasu, wolnego od alkoholu i używek, kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, wyczucia rytmu oraz wyobraźni. Dzięki nabywanym umiejętnościom dzieci i młodzież z większą łatwością pokonują nieśmiałość i tremę podczas prezentowania się.

Ferie z Pracownią Orange

Efekt pracy uczestników warsztatów komputerowych, które odbyły się w czasie " Ferii z Pracownią Orange" - projekt realizowany w ramach programu Pracownie Orange. - film

Ferie z Pracownią Orange 2015

Pracownia Orange mieszcząca się w Klubie Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie Dolnej pragnie poinformować, iż Fundacja Orange przyznała dofinansowanie projektu „Ferie z Pracownią Orange 2015”.
W ramach projektu, którego głównym  celem jest rozwój kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz integracja mieszkańców Szklarskiej Poręby Dolnej zaplanowano:
- Warsztaty komputerowe w Pracowni Orange,
- Warsztaty fotograficzne dla najmłodszych,
- Edukację medialną poprzez interaktywne warsztaty w kinie,
- Interaktywne warsztaty pokazów rękodzieła w Pracowni Orange.

Turniej Dance Star Party

W lipcu br. w Pracowni Orange mieszczącej się w Klubie Integracji Społecznej  odbył się turniej Dance Star Part w ramach projektu „Bezpiecznie, aktywnie, pozytywnie” realizowanego w ramach programu Pracownie Orange.
W zajęciach brali udział wychowankowie Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka”.
Zajęcia mały na celu m.in. pobudzenie do kreatywnego spędzania czasu, wolnego od alkoholu, narkotyków i używek.
Urozmaiceniem turnieju były spotkania promujące zdrowy tryb życia  poprzez zapoznanie uczestników z różnymi dyscyplinami sportu w sposób interaktywny.
Turniej zakończono wspólnym tańcem oraz wręczeniem nagród, które podarowali dla dzieci: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie i Fundacja Orange.

Angelika Mitura-Goszczyńska – OSL

Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej

Od 14 do 16 lipca 2014 r. w Klubie Integracji Społecznej  odbywały się warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu „Bezpiecznie, aktywnie, pozytywnie” realizowanego w ramach programu Pracownie Orange.
W zajęciach brali udział wychowankowie Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” oraz grupa samopomocowa młodych rodziców wraz z dziećmi.
Program warsztatów został dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadził wykwalifikowany ratownik medyczny wykorzystując prezentacje multimedialne oraz profesjonalny sprzęt szkoleniowy m.in.  manekin do nauki resuscytacji.
Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się jakie zachowania pomagają zmniejszyć ryzyko niebezpiecznych zdarzeń w szkole i poza nią.  Przyswoili zasadność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, poznali elementy stanowiące tzw. Łańcuch przeżycia i dowiedzieli się jak ratownik niemedyczny może włączyć się w jego działanie. Zapoznali się z działaniem i zastosowaniem  defibrylatora. Poznali okoliczności stosowania i sposób zakładania kołnierza ortopedycznego oraz nauczyli się sposobów wykorzystania prostych materiałów opatrunkowych tj. opaski, kompresy, chusty trójkątne, opatrunki.
Ponadto mieli możliwość zapoznać się z wyposażeniem ambulansu.
Warsztaty mały na celu poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności dzieci i młodzieży we wzywaniu służb ratunkowych i w podstawach udzielania pierwszej pomocy, a także uświadomienie dzieciom, jak ważna jest szybka i prawidłowa interwencja w ratowaniu zdrowia i życia drugiego człowieka.

Angelika Mitura-Goszczyńska – OSL

Pracownia Orange

Pracownia Orange w Szklarskiej Porębie brała udział w XIII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom organizowanym.
W związku z powyższym pracownik Klubu Integracji Społecznej zorganizował spotkanie, podczas którego zaproszonym wychowankom Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej czytał ulubione bajki.

Tydzień z Internetem

25.03.2014 r. w Klubie Integracji Społecznej odbyło się spotkanie ramach ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z Internetem, w którym brali udział wychowankowie Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka”. Zajęcia prowadzone były na podstawie scenariusza „Co ze mnie wyrośnie ?”.
Dzieci i młodzież podczas proponowanych zabaw i ćwiczeń próbowały odpowiedzieć na pytania: jaki zawód chciały by wykonywać w przyszłości, czym warto kierować się przy jego wyborze oraz  jakie mają umiejętności i pasje aby ich przyszła profesja była zgodna z zainteresowaniami i przynosiła satysfakcję.

Dance Star Party

21.03.2014 r. w Pracowni Orange mieszczącej się Klubie Integracji Społecznej odbyło rozstrzygnięcie turnieju Dance Star Party. Dance Star Party to gra taneczna na system Play Station 3. W czasie trwania ferii zimowych wychowankowie Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” brali udział w turnieju,  podczas którego w rytm przebojów muzyki popularnej starali się jak najwierniej wykonać figury taneczne, wyświetlane na ekranie telewizora. Postępy uczestników były na bieżąco zapisywane. Zajęcia miały na celu pobudzenie do kreatywnego spędzania czasu, wolnego od alkoholu, narkotyków i używek, urozmaicenie programu zajęć Świetlicy, rozwijanie indywidualnych zdolności, ujawnienie inicjatyw, aktywności i samodzielności dzieci i młodzieży.
Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmuszała do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczyła przestrzegania ładu i porządku, do podporządkowania się umownym przepisom, wyrabiała pozytywne cechy charakteru oraz kształciła wrażliwość estetyczną.

Mikołajki w Pracowni Orange

6 grudnia 2013 r. w Pracowni Orange odbyła się Zabawa Mikołajkowa zorganizowana przez członków grupy samopomocowej młodych rodziców oraz pracownika Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Integrujemy się poprzez naukę i zabawę” realizowanego w ramach programu Pracownie Orange. W spotkaniu brali udział wychowankowie Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka”, którzy ozdobili salę oraz grupa samopomocowa rodziców z dziećmi.
Pracownik KIS przywitał gości, przedstawił plan imprezy oraz podsumował działania realizowane w ramach projektu.
Następnie zebranym zaproponowano szereg zabaw animacyjnych m.in. modelowanie balonów, malowanie twarzy, prowadzonych przez wolontariuszy.
Czekając na Mikołaja dzieci i dorośli mogli skosztować przepysznych słodyczy przygotowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Gdy nadeszła ta najbardziej oczekiwana chwila przybył Mikołaj z wielkim worem, pełnym prezentów, które zostały sfinansowane ze środków programu Pracownie Orange. Dzieci musiały „zarobić” na swoją paczkę. Mikołaj oczekiwał wierszyków i piosenek. Każdy z uczestników spotkania wykonał zadanie i otrzymał upominek.
Na zakończenie spotkania wychowanki Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” zaprosiły do wspólnej zabawy w rytmach ZUMBY.
Zabawa Mikołajkowa miała na celu integrację i aktywizację mieszkańców Szklarskiej Poręby.

Czytaj więcej: Mikołajki w Pracowni Orange

Warsztaty animacji czasu wolnego

2.12.2013 r. odbyły się ostatnie warsztaty animacji czasu wolnego w ramach projektu „Integrujemy się poprzez naukę i zabawę” realizowanego w ramach programu Pracownie Orange.
W spotkaniu brali udział wychowankowie Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” oraz grupa samopomocowa młodych rodziców wraz z dziećmi.
Uczestnicy zajęć tworzyli kalendarze adwentowe w kształcie choinki, do przygotowania których korzystali z: ozdobnych papierów, woreczków foliowych, farb, kleju, kartonów, kolorowych pomponików i kokardek. Przygotowane drzewka dzieci wypełniały cukierkami.

Angelika Mitura-Goszczyńska – OSL

Andrzejki w Pracowni Orange

28 października 2013 r.  wróżka Angelika zaprosiła grupę samopomocową młodych rodziców wraz z dziećmi oraz wychowanków Świetlicy środowiskowo -terapeutycznej „Cegiełka” do zaczarowanej Pracowni Orange. Zapoznała zebranych z tradycją Andrzejek i zaprosiła do magicznego stołu, na którym czekały wróżby, dzięki którym Ci mali i Ci troszkę więksi poznali swoją przyszłość. W zaczarowanej kuchni przez ogromny klucz dzieci i dorośli lali wosk. A w Pracowni Orange wychowawca Świetlicy „Cegiełka” odczytywał wróżby z cieni figur powstałych z wosku.
Andrzejki w Pracowni Orange odbyły się w ramach projektu „Integrujemy się poprzez naukę i zabawę” realizowanego w ramach programu Pracownie Orange.

Czytaj więcej: Andrzejki w Pracowni Orange

Warsztaty animacji czasu wolnego

25.11.2013 r. odbyły się kolejne warsztaty animacji czasu wolnego w ramach projektu „Integrujemy się poprzez naukę i zabawę” realizowanego w ramach programu Pracownie Orange.
W spotkaniu brali udział wychowankowie Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” oraz grupa samopomocowa młodych rodziców wraz z dziećmi.
Uczestnicy warsztatu nabyli wiedzę i umiejętności dot. przygotowania farb z barwników, materiału (koszulek) oraz procesu farbowania. Zostali poinstruowani w jaki sposób powinni zabezpieczyć zafarbowane koszulki, tak aby kolor był stały.
Animator zaproponował również zabawę „Do czego wykorzystasz: wannę, plastikowe butelki”. Dzieci na kartkach papieru rysowały swoje pomysły po czym opowiadały o nich w grupie.

Czytaj więcej: Warsztaty animacji czasu wolnego

Warsztaty animacji czasu wolnego

22.11.2013 r. odbyły się warsztaty animacji czasu wolnego w ramach projektu „Integrujemy się poprzez naukę i zabawę” realizowanego w ramach programu Pracownie Orange.
W spotkaniu brali udział wychowankowie Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” oraz grupa samopomocowa młodych rodziców wraz z dziećmi. Wykorzystując sprzęt oraz dostęp do Internetu w Pracowni Orange uczestnicy pozyskali informacje pomocne w realizacji zadań wynikających z uczestnictwa w warsztatach. Podczas zajęć nabyli wiedzę i umiejętności dot. m.in. wyrabiania i tworzenia dekoracji z masy cukrowej oraz wyrabiania kremu do tortów.
Warsztaty animacji czasu wolnego z elementami pedagogiki zabawy prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę.
Dzieci uczestnicząc w warsztatach nabywają i utrwalą praktyczne umiejętności organizowania czasu, które mogą wykorzystać w domu, na podwórku, szkole. Podwyższają samoocenę, kształcą umiejętność pracy indywidualnej oraz z i w grupie.  Pozwalają na relaks i bezstresowe spędzenie czasu, wolnego od alkoholu, narkotyków i używek.

Czytaj więcej: Warsztaty animacji czasu wolnego

1 rocznica pracowni ORANGE

28.06.2013 r. obchodziliśmy pierwszą rocznicę otwarcia Pracowni Orange.  Lider grupy uroczyście otworzył spotkanie przedstawiając  zebranym gościom  dorobek rocznej pracy grupy inicjatywnej.  Podejmowane działania, takiej jak:  warsztaty podstawowej obsługi komputera i Internetu, Turniej piłkażyków, zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii, spotkania z policjantem „przyciągały”  wiele osób, w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami. Efektem tych spotkań było zawiązanie się grupy samopomocowej młodych matek z dziećmi, która aktualnie systematycznie się spotyka  oraz podejmuje wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

Tydzień z internetem

22.03.2013 r. w Pracowni Orange mieszczącej się w Klubie Integracji Społecznej odbyły się zajęcia dla wychowanków Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z Internetem, mającej na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu. Zajęcia prowadził pracownik KIS wg scenariusza „Usiądź na moim miejscu" przygotowanego przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Uczestnicy spotkania mogli w praktyce przekonać się, jakich trudności doświadczają osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością przy korzystaniu z komputera i Internetu. Poznali także narzędzia i rozwiązania technologiczne, które pomagają pokonać te bariery. Angelika Mitura-Goszczyńska - OSL

Warszraty z podstawowej obsługi komputera i internetu.

Od stycznia 2013 w Pracowni Orange mieszczącej się w Klubie Integracji Społecznej odbywają się warsztaty z podstawowej obsługi komputera i Internetu, w których uczestniczą mieszkańcy Szklarskiej Poręby. Zajęcia prowadzi pracownik KIS dwa razy w tygodniu.

Podczas zajęć uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie: - obsługi sprzętu - pracy z edytorem tekstu - wyszukiwania informacji w Internecie - zakładania poczty elektronicznej oraz przesyłania wiadomości e-mail - korzystania serwisów społecznościowych

Zainteresowanych udziałem w warsztatach zapraszamy do Klubu Integracji Społecznej Ul. Kolejowa 22 Szklarska Poręba Dolna,  we wtorki w godz. od 16:00 do 18:00 i czwartki od 14:00 do 16:00.

Bezpieczne ferie

Bezpieczne Ferie 15 stycznia 2013 r. w Pracowni Orange odbyło się spotkanie pani dzielnicowej Małgorzaty Witczak z wychowankami Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka”. Policjantka przeprowadziła z dziećmi prelekcje pt. „Bezpieczne ferie”, podczas której poruszono tematy:

  • bezpieczeństwo na drodze -bezpieczeństwo podczas wypoczynku
  • bezpieczeństwo podczas zabaw i sportów zimowych (jazda na łyżwach, na nartach, na sankach, kulig, rzucanie śnieżkami)
  • bezpieczne zachowanie w kontaktach z obcymi
  • bezpieczne zachowanie w kontaktach z agresywnymi zwierzętami ( pozycja drzewko i żółwik)

Dzieci otrzymały wiele przydatnych porad, które sprawią, że zabawy podczas zimowego odpoczynku będą bezpieczne.

Sporty zimowe w Pracowni Orange

W Szklarskiej Porębie zimową dyscypliną sportową cieszącą się największą popularnością jest narciarstwo biegowe. Przeprowadziliśmy krótki wywiad z wychowankami Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” dotyczący ulubionego „zimowego” sportowca. Ranking oczywiście wygrała Justyna Kowalczyk. Dzieci od najmłodszych lat z wielką pasją śledzą poczynania swoich ulubionych sportowców.

Wspierając i rozwijając zainteresowania dzieci i młodzieży w dniu 3.01.2013 r. w Pracowni Orange przeprowadziliśmy zajęcia dotyczące sportów zimowych, które rozpoczęliśmy od wspólnego oglądania Pucharu Świata - Tour de Ski w Toblach. Kobiety rywalizowały w biegu na 15 kilometrów techniką dowolną. Justyna Kowalczyk zajęła pierwsze miejsce co bardzo ucieszyło kibiców. Następnie Lider Pracowni Orange przeprowadził warsztaty z wykorzystaniem komputerów i Internetu, dzięki którym wychowankowie świetlicy bliżej poznali inne sporty zimowe takie jak: narciarstwo alpejskie i klasyczne, snowboard, skoki narciarskie, saneczkarstwo, bobsleje oraz biatlon.

Czytaj więcej: Sporty zimowe w Pracowni Orange 

„Latający socjolog” w KIS

Od 28 do 30 października 2012 r. w odpowiedzi na zaproszenie pracownika Klubu Integracji Społecznej w Pracowni Orange odbyły się zajęcia warsztatowe z socjologami w ramach projektu „Latający Animatorzy Kultury, Latający Socjologowie” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „Ę”. W spotkaniach brali udział przedstawiciele Grupy inicjatywnej Orange oraz pracownicy MOPS.  Zajęcia miały na celu pomoc uczestnikom w szczegółowym zdiagnozowaniu potrzeb i problemów społeczności Szklarskiej Poręby Dolnej aby dostosować podejmowane działania do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. (załączone zdjęcia: wykonane przez fotografa Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę”)

Angelika Mitura-Goszczyńska - OSL

„11 listopada”

W dniu 9.11.2012 r. w Pracowni Orange mieszczącej się w Klubie Integracji Społecznej odbyły się zajęcia dla wychowanków Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” poświęcone Świętu Odzyskania Niepodległości. Zadaniem dzieci było m.in. odnalezienie jak największej ilości informacji w Internecie za pomocą określonej wyszukiwarki dotyczących Święta Niepodległości, odnalezienie strony na której znajduje się podany fragment tekstu, odnalezienie wskazanego zdjęcia a następnie przedstawienie swojej pracy. Celem zajęć było poznanie historii i geografii Polski przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Angelika Mitura-Goszczyńska - OSL

„Bezpieczny Internet”

16 listopada 2012 r. w Pracowni Orange mieszczącej się w Klubie Integracji Społecznej odbyły się warsztaty „Bezpieczny Internet” przygotowane na podstawie programu Akademia Orange dla Bibliotek. Uczestnikami spotkania byli wychowankowie Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka”. Głównym elementem zajęć stanowi kreskówka pt. „Sieciaki” przekazująca dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Sieci. „Ideą zajęć jest propagowanie bezpiecznego korzystania z Sieci przy wykorzystaniu popularnych i lubianych przez dzieci metod: konkursów, kolorowanek i innych form edukacji poprzez zabawę”. Zajęcia mają na celu - przekazanie wiedzy o zagrożeniach jakie niesie Internet, - przekazanie wiedzy jak zachowywać się w krytycznej sytuacji, przekazać kontakty do specjalistów, - nauczyć zasad bezpiecznego używania Internetu.

Angelika Mitura-Goszczyńska - OSL

Turniej piłkarzyków

27.07.2012 r. w Pracowni Orange mieszczącej się w Klubie Integracji Społecznej odbył się Turniej Piłkarzyków. Rozgrywki zorganizowali: Grzegorz Tośko, Agnieszka Sawicka oraz Angelika Mitura-Goszczyńska.W turnieju brało udział 8 dwuosobowych drużyn w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat .Rozgrywki przyniosły wiele emocji i radości. Każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz nagrodę. Na zakończenie Turnieju wszystkie drużyny mogły podzielić się wrażeniami podczas wspólnego ogniska.

Serdecznie zapraszamy na zmierzenie się z naszymi mistrzami, którymi zostali Marcel i Klaudiusz!

Otwarcie Pracowni komputerowej Orange.

W dniu 29.06.2012 r. w Klubie Integracji Społecznej odbyło się otwarcie Pracowni komputerowej Orange. A zaczęło się tak… W lutym br. Telekomunikacja Polska rozpoczęła „ogólnopolską akcję społeczną skierowaną do mieszkańców małych miejscowości, liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Akcja opierała się na dwóch istotnych założeniach: realizacji nowoczesnej pracowni internetowej w ważnym dla mieszkańców punkcie na mapie miasta oraz ożywieniu przestrzeni publicznej wokół Pracowni, będącej  miejscem spotkań mieszkańców. Głównym celem akcji Pracowni Orange jest zapewnienie obywatelom małych społeczności lepszego dostępu do technologii i informacji”. Grupa inicjatywna w składzie: Grzegorz Tośko-lider, Irena Rzemieniewska, Jadwiga Adamus, Waldemar Adamus, Magdalena Tośko i Agnieszka Sawicka oraz Elżbieta Pawłowska i Angelika Mitura-Goszczyńska sporządzili projekt Pracowni Orange, w którym zawarto m.in. określenie rzeczowych potrzeb w zakresie odnowienia lokalu, pomysł na aranżację/dekorację przestrzeni wokół Pracowni, opis planowanego wykorzystania Pracowni oraz pomysł na rozpowszechnianie informacji o powstaniu i działalności Pracowni celem zachęcenia jak największej liczby mieszkańców do korzystania z niej.

Czytaj więcej: Otwarcie Pracowni komputerowej Orange.

Pracownia Orange

Przygotowujemy ofertę dla dzieci oraz osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym. Mamy nadzieję, że poprzez wspólne projekty edukacyjne zbliżymy juniorów i seniorów. W pracowni odbywać się, także będą zajęcia organizacji pozarządowych poruszających różnorodne zagadnienia. Nie chcemy jednak wyłącznie narzucać określonych zajęć. Jesteśmy otwarci także na propozycje ze strony mieszkańców by organizować warsztaty w pełni odpowiadające ich potrzebom – informuje pan Grzegorz Piotr Tośko z grupy inicjatywnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146