przerwa1

eu

Przewodnik dla osób szukających wsparcia i informacji na temat zaburzeń psychicznych.

Przekazujemy w Państwa ręce przewodnik, który powstał na podstawie założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku; Dz. U. z dnia 3 lutego 2011 r.) oraz Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Szklarskiej Poręby na lata 2012-2017. Przewodnik ma za zadanie usprawnić proces poszukiwania miejsc udzielających wsparcia i pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom, opiekunom, bliskim. Przewodnik zawiera nazwy, adresy i kontakty do instytucji, fundacji, stowarzyszeń, funkcjonujących na terenie Szklarskiej Poręby, powiatu jeleniogórskiego i całego województwa dolnośląskiego, wspierających osoby oraz rodziny w sytuacji kryzysu, bez względu na jego przyczynę. Zawarte w nim informacje, mają ułatwić poszukiwania zarówno osobom doświadczającym zaburzeń psychicznych, jak również rodzinom i osobom z otoczenia tworzącym siec oparcia społecznego. Przewodnik ten jest dostępny na oficjalnej stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie pod adresem www lub w formie informatora w siedzibie MOPS w Szklarskiej Porębie pod adresem: ul. Sikorskiego 8 Szklarska Poręba 58-580, w godzinach urzędowania ośrodka. Zamiarem twórców Przewodnika jest stała aktualizacja jego zapisów; w związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o telefoniczne (75 717 21 46) lub mailowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. przesyłanie danych o nowopowstających placówkach lub już istniejących, a pominiętych w niniejszym opracowaniu. - pobierz: przewodnik w wersji elektronicznej (PDF, 200 KB)

Zaproszenie do konsultacji społecznych

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW SZKLARSKIEJ PORĘBY NA LATA 2012 - 2017

Od września 2011 do lutego 2012 roku, zespół reprezentantów: samorządu Szklarskiej Poręby i jego jednostek organizacyjnych, przedstawicieli szkół i przedszkoli, służby zdrowia, policji, ośrodka terapii uzależnień, a także organizacji pozarządowych oraz kościelnych z terenu miasta, opracowywał na podstawie danych pierwotnych pozyskanych także w oparciu o badania własne, projekt Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Szklarskiej Poręby na lata 2012 -2017. Konieczność utworzenia lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z dnia 3 lutego 2011 r.). Określono w nim strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Realizując powyższe założenia Grzegorz Sokoliński Burmistrz Szklarskiej Poręby powołał Zespół ds. opracowania Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, a efekt pracy tego Zespołu w postaci projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Szklarskiej Poręby na lata 2012 – 2017, przekazany zostaje Państwu do konsultacji. Projekt zamieszczony jest na stronie MOPS w Szklarskiej Porębie Wnioski dotyczące projektu proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do dnia 16.03.2012 roku.

pobierz: program ochrony zdrowia w wersji elektronicznej (PDF, 874 KB)

Elżbieta Pawłowska
Przewodnicząca Zespół ds. opracowania Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146