przerwa1

eu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział Świadczeń Rodzinnych

W ramach pracy działu w okresie od dnia 23 stycznia 2012 roku do dnia 27 stycznia 2012     

  • sporządzono 11 wezwań dla dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia  wywiadów alimentacyjnych     
  • wszczęto 18 postępowań przed wystawieniem decyzji żądania zwrotu  dotyczących poprzedniego okresu świadczeniowego;     
  • wystosowano 8 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych;     
  • sporządzono i wysłano 17 informacji dla dłużników alimentacyjnych.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

RAPORT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

 

  1. W dniach od 18.01.2012 r. do 20.01.2012 r. Justyna Mazurkiewicz – st. Specjalista pracy socjalnej wzięła udział w kolejnym cyklu spotkań w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów, usług pomocy społecznej” w ośrodku szkoleniowym Falenty.
  2. W Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” realizowany jest Projekt Cegiełkowych Ferii – Zima 2012, w ramach którego m.in w dniu 19.01.2012 r. wychowankowie odwiedzili Cieplice i Zdrojowy Teatr Animacji. Obejrzeli spektakl  „Tymoteusz Majsterklepka" i oddali się szaleństwu jazdy na lodzie. Natomiast  20.01.2012 r. z okazji Dnia Babci i Dziadka udali się do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szklarskiej Porębie Dolnej, gdzie  złożyli życzenia pensjonariuszom i wręczyli własnoręcznie wykonane laurki.
  3. W Świetlicy środowiskowej „Plus” realizowany jest program „Ferie z Bałwankiem”, w ramach którego w dniu 18.01.2012 r. wychowankowie brali udział w mini zawodach na zaśnieżonej polanie obok Schroniska ”Chatka Robaczka”. Dzieci pokonały na nartach biegowych przygotowaną przez Stowarzyszenie „Bieg Piastów” pętelkę wokół „Chatki Robaczka”. Dodatkową atrakcją była pieczona na ognisku kiełbaska oraz przejazd skuterem śnieżnym udostępnionym przez portal ”Na Biegówkach”. W dniu 23.01.2012 r. z okazji Dnia Babci i Dziadka wychowankowie świetlicy udali się do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szklarskiej Porębie Górnej, gdzie złożyli życzenia pacjentom, wręczyli własnoręcznie wykonane upominki i wykonali występ artystyczny.
  4. Dział świadczeń socjalnych: W okresie 18.01.- 23.01.2012 r. wydano 79 decyzji o przyznaniu  zasiłków okresowych i w ramach programu wieloletniego w zakresie dożywiania.
  5. Dział świadczeń rodzinnych: W okresie 18.01.- 23.01.2012 r. wydano 9 decyzji o przyznaniu dodatkowych świadczeń do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wysłano 19 wezwań na wywiad dla dłużników alimentacyjnych.

 

Raport sporządziła: Angelika Mitura-Goszczyńska

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W styczniu br koordynator projektu systemowego dokonuje ewaluacji projektu w oparciu o dokumentację z monitoringu projektu, prowadzonego w okresie realizacji projektu w 2011 roku oraz w oparciu o analizę wyników badania ewaluacyjnego, prowadzonego przy pomocy kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej. Ewaluacja projektu realizowanego w 2011 roku jest punktem wyjścia do sporządzenia nowego wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są do końca lutego 2012 roku. Księgowy projektu sporządził bilans zamykający projekt systemowy „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby.”

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W okresie od dnia 02.01.2012 r. do dnia 05.01.2012 r. wydano:

- 34 decyzje administracyjne o przyznaniu pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego, zasiłku celowego na zakup żywności, pokryciu kosztów całodziennego wyżywiania w przedszkolu, pokryciu kosztów obiadów w szkole, „jednego gorącego posiłku dziennie”,

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 14 grudnia  2011  r. w ramach Społecznej Kampanii Edukacyjnej „Alkohol?  A po co?” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego odbyło się spotkanie  rodziców   uczniów klas licealnych oraz gimnazjalnych z psychoterapeutą uzależnień Krzysztofem Matusiakiem, który  przeprowadził  godzinne  zajęcia informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień oraz udzielał informacji na temat rodzajów narkotyków oraz sposobów rozpoznania czy dziecko używa narkotyków bądź miało z nimi kontakt.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 5.12.2011 r. i 7.12.2011 r. w ramach Społecznej Kampanii Edukacyjnej „Alkohol? A po co?” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego oraz w Szkole Podstawowej nr 5 w Szklarskiej Porębie odbyły się spotkania młodzieży klas licealnych, gimnazjalnych oraz podstawowych z psychoterapeutą uzależnień Krzysztofem Matusiakiem. Pan Krzysztof z każdą z grup przeprowadził 2-godzinne zajęcia informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 29 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie z Zastępcą Burmistrza Szklarskiej Poręby Panem Zbigniewem Brożkiem, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Panem Mirosławem Kupisem oraz radnymi. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji przypadającego w dniu 21.11.2011 r. Dnia Pracownika Socjalnego. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani dr Elżbieta Pawłowska podziękowała pracownikom za pracę na rzecz mieszkańców miasta, a następnie wspólnie z Zastępcą Burmistrza Panem Zbigniewem Brożkiem wręczyła wszystkim pracownikom Ośrodka dyplomy.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Projekt Systemowy „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby W dniu 25.11.2011 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę - krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej w okresie od lutego do listopada 2011 r. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta w Szklarskiej Porębie  z udziałem beneficjentów projektu, zespołu projektowego oraz pracowników socjalnych zaangażowanych projekt. Koordynator projektu - Justyna Mazurkiewicz przypomniała zebranym najważniejsze działania, które zostały podjęte podczas realizacji projektu. Głos zabrali także uczestnicy projektu, dzieląc się osobistymi refleksami i odczuciami na temat udziału w projekcie. Zgromadzeni mieli również okazję do obejrzenia oraz omówienia prezentacji pokazującej wymienione działania. Uczestnikom zostały wręczone zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie przez kierownika projektu - Elżbietę Pawłowską.

 

II. Klub Wolontariatu W dniu 26 listopada wolontariuszki wraz z koordynatorami Klubu Wolontariatu wzięły udział w akcji promocyjnej. W godzinach od 11.00 – 13.00 w sklepach Netto i ”Smak” rozdawane były ulotki informujące o działalności Klubu oraz ulotki promujące ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka.

 

III. Zarządzanie Kryzysowe W dniu w 28 listopada br. przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Elżbieta Pawłowska i Marlena Stach-Lewandowska wzięły udział w symulowanej akcji ratunkowej, która polegała na ewakuacji „poszkodowanych” z uruchomionego wyciągu krzesełkowego Karkonosz Express. W akcji uczestniczyli także przedstawiciele: Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szklarskiej Porębie, Państwowej Straży Pożarnej z Jeleniej Góry, Karkonoskiej Grupy GOPR, Grup Ratownictwa Wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. dolnośląskiego, Straży Miejskiej w Szklarskiej Porębie, Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie oraz pracownicy Sudety Lift. Pracownicy MOPS odpowiedzialni byli, podobnie jak w innych akcjach z Zarządzania Kryzysowego, za organizację i obsługę Punktu Konsultacyjnego.

 Raport przygotowała: Anna Suliga - Dołężka

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 15 listopada  2011 r. w MOKSIAL-u odbyło się, w ramach projektu „Partnerstwa na rzecz rozwoju” realizowanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej i Agencję Rozwoju i Innowacji, do realizacji którego przystąpiła Szklarska Poręba, podpisanie Umowy Partnerskiej powstającego partnerstwa trójsektorowego, które ma za zadanie wspieranie realizacji powstałej w ramach projektu aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju miasta w obszarach turystyka, sport, kultura. W imieniu Ośrodka umowę podpisała Pani Dyrektor Elżbieta Pawłowska a Ośrodek reprezentowały Anna Suliga- Dołężka i Marlena Stach-Lewandowska

plik raportu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146