przerwa1

eu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Główne obchody Święta Konstytucji 3 Maja odbyły się tradycyjnie przed pomnikiem. Na  uroczystościach obecni byli przedstawiciele władz miasta, radni, delegaci zakładów pracy, organizacji, młodzież szkolna oraz mieszkańcy miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowali: dyrektor Elżbieta Pawłowska   i Kazimierz Osowski.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniach 23 i 24 kwietnia 2012 roku trzech pracowników MOPS uczestniczyło w szkoleniu pt. „Dobre prawo- sprawne rządzenie” w ramach Projektu Systemowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Działanie 5.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, szkolenie  odbyło się we Wrocławiu. Całość szkolenia była poświęcona orzeczeniom Naczelnych Sadów Administracyjnych i Wojewódzkich Sadów Administracyjnych w kontekście odwołań do decyzji dotyczących świadczeń z pomocy społecznej oraz rodzinnych.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Od 1 kwietnia br podjęto pierwsze działania w ramach aktywnej integracji uczestników projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby.” Zgodnie z zawartymi kontraktami socjalnymi  oraz opracowywanymi na bieżąco indywidualnymi ścieżkami reintegracji, 4 uczestników projektu otrzymało skierowania na terapię psychologiczną i rodzinną, 6 uczestników oraz osoby z ich otoczenia zostały objęte długoterminowym wsparciem asystenta rodzinnego, który rozpoczął z nimi indywidalną pracę w środowisku ich zamieszkania. 

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Klub Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie już po raz drugi zorganizował zbiórkę żywności trwałej i środków czystościowych dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej ze Szklarskiej Poręby. Zbiórka żywności odbyła się w sklepach: „SMAK” (pawilon), NETTO oraz MARKET KAJA w dniu 31 marca 2012 roku. Żywność i środki czystościowe można było również przynosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, ul. Sikorskiego 8 w dniach 26 - 30 marca. Zebrane artykuły zostaną przekazane rodzinom w tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne. Żywność zebrana przed Bożym Narodzeniem trafiła do 18 rodzin.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 24 marca 2012 r na „Wielkanocnym spotkaniu”, które odbyło się w Przedszkolu Samorządowym nr 2 mieszkańcy Osiedla Huty wykonywali wspólnie przy użyciu różnych technik plastycznych pisanki. Przy stołach z materiałami plastycznymi zasiadły trzy pokolenia mieszkańców tej części naszego miasta. Nie zabrakło tez gości spoza Osiedla. Ilość kolorowych jajek powiększała się w błyskawicznym tempie. Gość specjalny spotkania Pani Anna Potrzeszcz prezentowała zebranym różne techniki ozdabiania jaj, począwszy od malowania woskiem, farbkami poprzez owijanie ich wstążkami a skończywszy na wykonywaniu szydełkiem kordonkowych „koszulek” na jajka. Każdy znalazł coś odpowiedniego dla siebie. Można śmiało powiedzieć, że dorosłym ozdabianie jajek sprawiało tyle samo zabawy, co dzieciom. Artystka zaprezentowała również wykonane przez siebie pisanki, które wzbudziły powszechny zachwyt.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 14 marca 2012 r. liderzy lokalnej społeczności Osiedla Huty i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowani w działania na rzecz aktywizacji społeczności tej części naszego miasta spotkali się w celu ustalenia szczegółów dotyczących organizacji dla  wszystkich mieszkańców Osiedla Huty „Wielkanocnego spotkanie”, które odbędzie się 24 marca br o godzinie 16.00 w Przedszkolu nr 2.  Na spotkanie zaplanowano rozmowy o tradycjach wielkanocnych i wspólne ozdabianie jajek różnymi technikami tj. malowanie woskiem, farbami, naklejanie koralików, pod kierunkiem lokalnej artystki, która zaprezentuje różnorodne sposoby wykonania pisanek.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Projekt systemowy „Ja Wam jeszcze pokażę-krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” Obecnie trwają konsultacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze w sprawie skierowań dla osób bezrobotnych do podpisania kontraktu socjalnego w celu uczestniczenia w projekcie systemowym „Ja Wam jeszcze pokażę-krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 29 lutego 2012 roku w Kancelarii Prezydenta RP, w ramach Forum Debaty Publicznej zorganizowano spotkanie "Samorządność filarem kapitału społecznego". Zaproszono, jako przykład Obywatelskiej Inicjatywy Lokalnej przedstawicieli Stowarzyszenia Zdolna Dolna. Miasto reprezentował również burmistrz Grzegorz Sokoliński wraz z Elżbietą Pawłowską, dyrektorem Ośrodka, która zainicjowała powstanie i do dziś wspiera działania Stowarzyszenia Zdolna Dolna. W spotkaniu wzięli udział - oprócz prezydenta i jego ministrów - m.in. naukowcy, samorządowcy i posłowie. Podczas debaty uruchomiono tzw. Witrynę Obywatelską, która - umieszczona na internetowej stronie prezydenta - zawiera opisy dobrych praktyk samorządowych w dziedzinie rozwoju kapitału społecznego.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 22 lutego 2012 r w MOKSIAL-u odbyło się spotkanie robocze Zespołu ds. opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Szklarskiej Poręby na lata 2012-2017. Na spotkaniu została zatwierdzona ostateczna wersja Programu, która zostanie przedstawiona Radzie Miasta. Omawiano także sposób realizacji założeń programu na najbliższe miesiące.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W okresie od 13 lutego 2012 r. do 17 lutego 2012 r.:   - przyjęto 11 gotowych wniosków od pracowników socjalnych o przyznanie pomocy w postaci skierowania do schroniska dla bezdomnych, zasiłków okresowych, obiadów dla młodzieży szkolnej, dzieci w przedszkolach oraz dorosłych w ramach programy wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na usługi opiekuńcze

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w okresie od 06.02.2012 – 10.02.2012 przyjęto 12 gotowych wniosków od pracowników socjalnych dotyczących m.in.  pomocy w postaci skierowania do schroniska dla bezdomnych, zasiłków okresowych, obiadów dla młodzieży szkolnej, dzieci w przedszkolach oraz dorosłych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na usługi opiekuńcze.

plik raportu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146