przerwa1

eu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

27.07.2012 r. w Pracowni Orange mieszczącej się w Klubie Integracji Społecznej odbył się Turniej Piłkarzyków. Rozgrywki zorganizowali: Grzegorz Tośko, Agnieszka Sawicka oraz Angelika Mitura-Goszczyńska. W turnieju brało udział 8 dwuosobowych drużyn  w przedziale wiekowym od 3 do 30 lat . Rozgrywki przyniosły wiele emocji i radości.     Każdy  z uczestników otrzymał dyplom oraz nagrodę a na zakończenie Turnieju wszystkie drużyny mogły podzielić się wrażeniami podczas wspólnego ogniska.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ:  W okresie 16-20 lipca 2012r. praca działu została zdominowana udostępnianiem akt spraw, które były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 18 lipca 2012r. do 20 lipca 2012r., przez pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu ustawy o pomocy społecznej. Z prac bieżących dział w ciągu tygodnia wydał 6 decyzji o udzielenie pomocy.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. W dniu 13.07.2012 r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie podsumowujące Święto Kolei Dolnośląskich -110 lat Kolei Izerskich. Burmistrz miasta podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację imprezy wręczając na ręce przedstawicieli jednostek w tym pracownikom naszego ośrodka dyplomy z podziękowaniem za czynny wkład w zorganizowanie Święta Kolei w naszym mieście.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniach 6 - 8 lipca obchodzono 110 rocznice uruchomienia Kolei Izerskiej.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiedzialny byl za dekoracje na PKP oraz pomoc w organizacji. Dzieci ze świetlicy PLUS wykonały kotyliony ''retro'' dla organizatorow imprezy.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 26.06.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie MOPS odbyło się spotkanie Zespołu ds. Opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Na podstawie danych otrzymanych ze wszystkich jednostek zdefiniowano główne problemy występujące na terenie gminy i na ich bazie opracowano cele ogólne, cele szczegółowe i priorytety. Następne spotkanie zostało zaplanowane na dzień 24 lipca br.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniach 14 i 15 czerwca 2012 r. Dyrektor Ośrodka Elżbieta Pawłowska wzięła udział w seminarium inicjującym powstanie Forum Pomocy Społecznej, organizowanym w Karpaczu przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 3 czerwca 2012 r. w ramach projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” przy parafii M. Kolbego odbył się Festyn Rodzinny. Po mszy św.  nastąpiło uroczyste otwarcie festynu, którego dokonali: przewodniczący rady – Zbigniew Kubiela, dyrektor MOPS – Elżbieta Pawłowska oraz ks.  Bogusław Sawaryn. W imprezie wzięli udział mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście. Jako pierwszy ze swoim repertuarem wystąpił chór Porębianie pod kierunkiem Stanisława Leszczawskiego.

plik raportu plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 22 maja 2012 roku w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Zespołu powołanego Zarządzeniem Nr 0050.379.2012 Burmistrza Szklarskiej Poręby z dnia 30 kwietnia 2012 roku w prawie powołania zespołu ds. opracowania i realizacji 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Na sptkaniu określono zakres działań jakie należy podjąć w celu opracowania programu. Ustalono, że należy zacząć od diagnozy problemów rodzin występujących w mieście oraz identyfikacji posiadanych zasobów związanych z udzielaniem różnorodnych form pomocy rodzinom.

plik raportuplik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 16 maja 2012 roku w ramach projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” odbyło się kolejne spotkanie z kursu pierwszej pomocy przedmedycznej. Beneficjenci projektu zostali przewiezieni busem do Klubu Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie gdzie odbyły się zajęcia. W trakcie zajęć praktycznych i teoretycznych beneficjenci zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące m.in.:

plik raportuplik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 8.05.2012 r. odbyły się pierwsze zajęcia Szkolenia dot. wolontariatu zorganizowanego w ramach projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę-krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby”. Wsparciem zostało objętych 7 osób. Równocześnie przez asystenta rodzinnego zostały przeprowadzone zajęcia z dziećmi uczestników projektu, które miały na celu m.in. integracje, rozwijanie postaw życzliwości i tolerancji, ćwiczenie sprawności manualnej i kształtowanie wyobraźni, ćwiczenie funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-słuchowej, trening pamięci, naukę rozpoznawania kształtów oraz logicznego myślenia, oraz  poprawę kondycji i zdrowia, zwalczanie napięć.

plik raportu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146