przerwa1

eu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 23 października 2012 r. dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie - Elżbieta Pawłowska oraz Marlena Stach-Lewandowska wzięły udział w konferencji polsko-czeskiej organizowanej przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa „Poznaj swojego sąsiada”. Celem organizowanej konferencji w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze  było spotkanie przedstawicieli gmin zainteresowanych realizacją projektów unijnych z partnerami z drugiej strony granicy. W części konferencji „giełda partnerstwa”, której założeniem było zainteresowanie potencjalnych partnerów podjęciem współpracy, odbyły się prezentacje polskich i czeskich projektów możliwych do zrealizowania w partnerstwie w nowym okresie finansowania 2014-2020. Uczestniczki konferencji jako reprezentantki miasta Szklarska Poręba przedstawiły krótką prezentację projektu „„Szklarska Majówka w Szklarskiej Porębie; próba ocalenia wspomnień - festyn hutnictwa szkła”, której celem było zainteresowanie gmin czeskich związanych z tradycjami hutniczymi ,  udziałem w kolejnych jego edycjach . Najbardziej zainteresowane współpracą były przedstawicielki miast Harrachov i Kamenicky Senov. Obie strony liczą na współpracę  już przy organizacji festynu w roku 2013 bez względu na możliwość dofinansowania projektu .

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 17 lipca tego roku weszły zmiany kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych  pomocy społecznej. Ustawa ta obowiązuje od 1 pażdziernika tego roku. Zgodnie z tym wszysykie przyznane świadczenia trzeba zmieniać tj. zasiłki stałe,   zasiłki okresowe.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniach 9.10 – 15.10 nadal realizowany był projekt „Aktywny Senior”. W tygodniu trwały wspólne działania jednostek SP ZOZ, MOPS i Zespołu Szkół zmierzające do aktywizacji seniorów i wsparcia ich w społeczności lokalnej. Seniorzy mogli skorzystać z rehabilitacji w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. Pracownicy MOPS uczestniczyli również czynnie w pogadankach. Przedstawiciele MOPS czynnie uczestniczyli w Lekcji o Hofmanie, która odbyła się 11 października oraz w prelekcjach dot. oczyszczania organizmu i refleksoterapii. Działania odbywające się w projekcie były dokumentowane zarówno przez pracowników MOPS, jak i innych współpracujących jednostek. Uwieńczeniem projektu był zorganizowany w dniu 15 października br. turniej „Kocham Cię, Szklarska Porębo”., który odbył się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących żółtych Mistrzostwa Sportowego. Przebieg turniej był wzorowany na popularnym programie telewizyjnym, a słowa piosenki tytułowej zostały ułożone przez kierownika świetlic środowiskowych. Drużynę żółtych poprowadził Burmistrz Miasta, a drużynę niebieskich – przewodniczący Rady Miejskiej. W skład drużyn wchodzili przedstawiciele: gimnazjum, liceum, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i seniorów Impreza cieszyła się dużym powodzeniem wśród młodzieży szkolnej i przybyłych na nią seniorów i była doskonałym narzędziem integracji międzypokoleniowej społeczności miasta.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 01.10.2012 r. o godz. 10.00 w świetlicy Zakładu Lecznictwa Stacjonarnego przy ul. Szpitalnej 1 w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie integracyjno-organizacyjne, rozpoczynające dwutygodniowy projekt dla seniorów ze Szklarskiej Poręby. Projekt „Aktywny Senior” to cykl propozycji łączących zdrowie z edukacją. W ramach projektu, w okresie od 02 do 15 października br. przewidziano m.in. zabiegi rehabilitacyjne oraz bezpłatne pogadanki i warsztaty na temat cukrzycy, zdrowego żywienia, oczyszczania organizmu, refleksoterapii i akupresury. Projekt realizowany jest przez MOPS i SP ZOZ w Szklarskiej Porębie oraz Miasto Szklarska Poręba.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W sobotę 29 września 2012 r. w ramach projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” odbyła się wycieczka do Cyrklandu w Miłkowie dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia. Celem wycieczki było zintegrowanie rodzin Szklarskiej Poręby. Chodziło głównie o to, by rodzice miło spędzili czas ze swoimi dziećmi. W drodze powrotnej uczestnicy zostali zaproszeni na obiad. Opiekunem wycieczki był asystent rodzinny – Angelika Mitura-Goszczyńska.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miniony tydzień był bardzo aktywny w zakresie przyjmowania wniosków przez Dział Świadczeń Rodzinnych. Od początku naboru wniosków na nowy okres zasiłkowy trwający od 01.11.2012 do 31.10.2012, do końca tygodnia wpłynęło 70 wniosków  w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Wniosków w sprawie Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 01.10.2012 do 30.09.2013 wpłynęło 55 szt., do których wydano 24 decyzje.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniach od 8 do 14 września 2012 r. Elżbieta Pawłowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Justyna Mazurkiewicz – Starszy specjalista pracy socjalnej wzięły udział w siedmiodniowej wizycie studyjnej w Anglii. Spotkanie odbyło się w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z realizacją projektu, którego zakończenie zaplanowane jest na listopad 2012 r., Elżbieta Pawłowska oraz Justyna Mazurkiewicz przygotują dwa raporty z realizacji projektu: raport dotyczący wdrażania Modelu organizowania społeczności lokalnej w instytucji oraz raport z pracy w społeczności lokalnej.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniach 6 i 7 września 2012 r w Kowarach odbyły się wyjazdowe warsztaty z animacji lokalnej dla uczestników realizowanego przez Ośrodek w roku 2012 projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokaże - krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  W warsztatach wzięło udział 20 beneficjentów projektu i osoby z ich otoczenia, w tym dzieci, dla których zatrudniony w ramach projektu asystent rodzinny zapewnił program gier i zabaw edukacyjnych.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku z rezygnacją z pracy pracownika w Dziale Pracy Środowiskowej Pani Eweliny Olesik rozpisano konkurs na  pracownika socjalnego. Oferty składane były do dnia 24 sierpnia 2012 roku do godz. 13,00. Ze złożonych ofert (6 ) w wyniku przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej wybrano Panią Agnieszkę Żywinę.

Plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W okresie od   20 sierpnia 2012 roku do 24 sierpnia 2012 roku przyjęto 15 gotowych wniosków od pracowników socjalnych o przyznanie pomocy w postaci zasiłków okresowych i stałych oraz przyznanie zasiłku celowego specjalnego z projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby”.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniach od 14 sierpnia 2012 r. do 21 sierpnia 2012 r.: - opracowano 11 decyzji dotyczących zasiłków okresowych, dożywiania dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zmiany wysokości zasiłku stałego - przeprowadzono 7 wywiadów środowiskowych w terenie W dniu 14 sierpnia 2012 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie beneficjentów projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej poręby” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczas podejmowanych działań w ramach projektu (kurs prawa jazdy kat.B, szkolenie z wolontariatu, działania o charakterze środowiskowym) oraz omówiono dalsze etapy realizacji projektu m.in. szkolenie wyjazdowe do Osady Kopaniec. Uczestnicy projektu podczas spotkania swobodnie dzielili się swoimi wrażeniami.

plik raportu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146