przerwa1

eu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

We wtorek 15 stycznia 2013 r w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie grupy 5 osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej z Burmistrzem Miasta Szklarska Poręba. Wsparcie merytoryczne ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiły Dyrektor Elżbieta Pawłowska oraz Główna księgowa Agnieszka Sawicka będące koordynatorami działań związanych z utworzeniem w naszym mieście spółdzielni socjalnej. Tematami spotkania były zakres działania spółdzielni socjalnej oraz wstępne założenia biznes planu spółdzielni.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 9.01.2012 r.odbyło się spotkanie w Klubie Integracji Społecznej z rodzicami w sprawie organizacji Balu Przebierańców dla najmłodszych mieszkańców Szklarskiej Poręby. Na spotkanie przybyło 6 osób. Ustalono, że bal odbędzie się 2 lutego i podzielono zadania. Podczas spotkania mamy miały również możliwość wymiany informacji i doświadczeń dotyczących ich dzieci. W tym czasie dzieci bawiły się w Pracowni Orange korzystając z kącika zabaw.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku z rozpoczęciem przygotowań do realizacji działań w latach 2013 - 2014 w ramach projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę - krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2013 roku o godzinie 15:00 w Urzędzie Miejskim przy ulicy Buczka 2 w Szklarskie Porębie. Projekt systemowy „Ja wam jeszcze pokażę - krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” skierowany jest do mieszkańców Szklarskiej Poręby w wieku od 15 do 65 roku życia.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dnia 08 grudnia 2012 roku  w ramach pomocy dla najuboższych rodzin     z naszego terenu z inicjatywy Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie odbyła się zbiórka żywności trwałej i środków czystości. Zebrane artykuły przekazane zostały w dniach 13 i 14 grudnia br. przez pracowników socjalnych naszego Ośrodka dla około 20 wytypowanych  rodzin.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

5.12.2012 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej brali udział w szkoleniu „Przemoc w rodzinie oraz wsparcie rodzin dysfunkcyjnych” prowadzonym przez trenerów ze Studio Diagnozy i Profilaktyki w Krakowie. Spotkanie dało możliwość wymiany informacji i doświadczeń z przedstawicielami instytucji, które w Szklarskiej Porębie zajmują się pracą z rodzinami.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 28 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie odbyło się oficjalne zakończenie Projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniach 19-20 listopada br. Dyrektor ośrodka uczestniczyła w Forum Pomocy Społecznej, zorganizowanym na terenie Szklarskiej Poręby. W dniu 21 listopada br. pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym w sprawie przygotowania zabawy mikołajkowej dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 13.11.2012 r. w godzinach 10:40-12:30 Straż Miejska oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przeprowadzili „Akcję Zima 2012”. Działania były wynikiem ustaleń dokonanych podczas spotkania Służb Społecznych Szklarskiej Poręby w dniach 25 i 31.10.2012 r., w którym wzięli udział przedstawiciele Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalowej, Komisariatu Policji, Straży Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Spotkanie miało m.in. na celu omówienie potrzeb osób bezdomnych z terenu miasta.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dnia 6 listopada 2012 r. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w obiekcie, w którym mieści się Świetlica Środowiskowa „ PLUS” oraz w Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Cegiełka” w Szklarskiej Porębie Dolnej przeprowadzone zostały treningi sprawdzające organizację oraz warunki ewakuacji. Nad organizacją i przebiegiem treningów czuwał Komendant Miejskiej Ochrony Przeciwpożarowej Marcin Wylegała. Ze strony MOPS-u za organizacje treningu odpowiadali Członkowie Zespołu do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Marlena Stach-Lewandowska i Henryk Leszczyłowski. W świetlicach oprócz samej ewakuacji przeprowadzone zostały pogadanki na temat zachowań w sytuacjach zagrożeń, których udział wzięli także policjanci dzielnicowi: pani Małgorzata Witczak i pan Robert Jaśkielewicz.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 29 października 2012 r Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Pawłowska została wybrana na stanowisko Przewodniczącej Zarządu Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej. Głównym celem powstałego Forum jest integracja i rozwój dolnośląskiego systemu pomocy społecznej miedzy innymi poprzez kształtowanie nowoczesnej polityki społecznej i wzmocnienie pozycji pomocy społecznej i kształtowanie wizerunku jej kadry.

plik raportu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146