przerwa1

eu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

9 maja br w Przedszkolu nr 2 na Osiedlu Huty odbyło się spotkanie liderów lokalnej społeczności z pracownikami MOPS-autorami „Mapy potrzeb i zasobów Osiedla Huty”. Tematem spotkania były końcowe ustalenia dotyczące organizacji w dniu 18 maja 2013 „Festynu Hutniczego”. Ośrodek reprezentowali dyrektor Elżbieta Pawłowska, Marlena Stach-Lewandowska, Kazimierz Osowski. Następne spotkanie zaplanowano na  16 maja br o godzinie 17.00.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Miejskim Ośrodku Kultury , Sportu i Aktywności Lokalnej kontynuowany jest kurs komputerowy dla 9 osób w wymiarze 36 godzin warsztatowych, w ramach projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  -„Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby”. Małoletnie  dzieci uczestników kursu w tym czasie pozostają pod opieką asystenta rodzinnego oraz wychowawców świetlicy środowiskowej „ PLUS”.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

22 marca 2013 r. w godz. od 1100 do 1330 w świetlicy środowiskowej „PLUS” na Białej Dolinie odbyło się spotkanie zajączkowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z panią Dyrektor na czele. Przy odświętnie udekorowanym stole złożono sobie życzenia oraz spożywano tradycyjne potrawy wielkanocne. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 W ramach realizacji projektu systemowego w latach 2013-2014 w dniu 13.03.2013 roku odbyły się dwa spotkania partnerskie w miejscowych Parafiach. Na spotkaniach omawiano wstępnie zasady organizacji i współpracy przy organizacji Integracyjnego Festyny Rodzinnego na terenie Parafii pw. Maksymiliana Marii Kolbego oraz Festynu Franciszkańskiego na terenie Parafii pw. Bożego Ciała. Pierwszy z Festynów zorganizowany będzie w ramach ogólnospołecznej kampanii „Czerwiec Aktywnych Społeczności” na początku czerwca br i połączony będzie z obchodami Dnia Dziecka. Drugi Festyn zorganizowany będzie na początku sierpnia br. Ogólne zasady współpracy zawarte zostaną w Porozumieniach Partnerskich. Rokrocznie partnerami w organizacji Integracyjnego Festynu Rodzinnego jest Parafia, MOKSiAL, DPS dla Dzieci „Caritas” oraz MOPS, a Partnerzy zapraszają do współpracy również inne podmioty i firmy działające na terenie naszego miasta.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 06.03.2013 r. w Klubie Integracji Społecznej odbyło się kolejne spotkanie pracowników świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” i Klubu Integracji Społecznej z młodymi mamami – mieszkankami Szklarskiej Poręby Dolnej, które coraz aktywniej włączają się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Obecnie trwają przygotowania do „Jajeczka”, które odbędzie się 24.03.2013 r. (niedziela) o godzinie 12:00 w KIS. Podczas spotkania zaplanowano tworzenie świątecznych stroików, malowanie jaj oraz gotowanie wielkanocnych potraw, a następnie uroczysty obiad.
Wspólne działania mają na celu integrację, aktywizację oraz kształtowanie  umiejętności aktywnego i kreatywnego spędzania czasu – wolnego od alkoholu, narkotyków i używek. W spotkaniach uczestniczy socjoterapeutka, która oferuje pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji związanych m.in. z wychowaniem oraz rozwojem dzieci i młodzieży.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 27 lutego 2013 roku  na sesji Rady Miejskiej przez Dyrektora MOPS panią Elżbietę Pawłowską  została przedstawiona uchwała dotycząca realizacji projektu systemowego  „Ja wam jeszcze pokażę-krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” uchwała została przyjęta jednogłośnie.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dnia 20 lutego 2013 r. o godzinie 17,00 w Przedszkolu Samorządowym nr 2 odbyło się spotkanie partnerów realizujących projekt - „Festyn Hutniczy” oraz lokalnych liderów Osiedla Huty. Tematem spotkania było dostosowanie kosztorysu wniosku o sfinansowanie zadania z pożytku publicznego do wysokości otrzymanej dotacji. Drugim zagadnieniem była organizacja Wielkanocnego spotkania mieszkańców huty w dniu 16 marca 2013 r.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniach od 30 stycznia 2013 r. do 05 lutego 2013 r.: - przyjęto 15 wniosków o udzielenie pomocy - przeprowadzono 32 wywiady środowiskowe w terenie Pracownicy socjalni podejmowali również działania w związku z „Akcją Zima” mającą na celu udzielenie wsparcia osobom bezdomnym z terenu miasta Szklarska Poręba. W związku z ogólnopolskim programem mającym na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności trwają przygotowania do przeprowadzenia badania ilości osób bezdomnych z terenu naszej gminy. Taka akcja w naszej gminie odbędzie się w dniach 7/8.02.2013 r.  W dniu 31.01.2013 r. odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli służb społecznych w celu uzgodnienia harmonogramu akcji.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W okresie od 28.01.2013 r. do 08.02.2013 r. w związku z trwającymi feriami zimowymi świetlica „Plus” i świetlica „Cegiełka” wraz z Pracownią Orange zaplanowały ciekawe zajęcia dla dzieci. W programie ferii w świetlicy „Cegiełka” i Pracowni Orange m.in. zajęcia: relaksacyjne z elementami bajkoterapii, plastyczne z elementami arteterapii, rekreacyjno-sportowe, edukacyjno-profilaktyczne, zajęcia w pracowni Orange, wycieczki krajoznawcze. Natomiast świetlica „Plus” we współpracy z MOKSIAL przygotowała dla dzieci w wieku szkolnym działania artystyczne i rekreacyjno–ruchowe, animacje, wycieczkę do teatru, biegi narciarskie, mini tenis halowy, kulig, zajęcia muzyczne, gry i zabawy oraz walentynkowe pomysły na prezenty.

plik raportu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146