przerwa1

eu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

28 sierpnia w Klubie Integracji Społecznej odbyły się kolejne zajęcia z cyklu szkoleń dotyczących wolontariatu i działań wolontarystycznych prowadzonych w ramach projektu „ Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Cykl warsztatów będzie trwał aż do grudnia a w czasie jego trwania dziewięciu uczestników poznają pojęcia związane z ideą wolontariatu. Ponadto prezentowane są im różne formy wolontariatu i lokalne działania wolontarystyczne, w jakie mogą zaangażować się oni na terenie miasta. Warsztaty prowadzi Marlena Stach-Lewandowska

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 7 sierpnia 2013 r. w ramach programu PEAD „dożywianie najuboższej ludności Unii Europejskiej” została przywieziona żywność do magazynu. Wydawanie żywności będzie odbywać się w drugi wtorek w miesiącach: sierpniu, wrześniu oraz grudniu 2013 r., w budynku przy ul. Turystycznej 8b (przy sklepie Netto) w godzinach 10:00-16:00. Pierwsze rozdanie żywności nastąpi w dniu 13 sierpnia. Osoby, które nie będą mogły odebrać żywności w powyższym terminie, mogą ją odebrać w dniu 20 sierpnia w godzinach 10:00-14:00. Z Programu mogą skorzystać osoby starsze, niepełnosprawne, przewlekle chore, z dochodem nieprzekraczającym kwoty 813 zł netto.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

We wtorek 23.07.2013r. Pani Dyrektor Elżbieta Pawłowska podpisała ze Stowarzyszeniem „Bank Żywności” w Jaworze umowę na dystrybucję artykułów spożywczych w ramach programu PEAD. Pracownicy DPŚ przygotowali listy zawierające 350 osób, które spełniają kryterium dochodowe w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Paczki żywnościowe będą wydawane przy współudziale PKPS-u, w trzech transzach, w dawnej siedzibie Straży Miejskiej przy ul.Turystycznej   w Szklarskiej Porębie (obok NETTO). Pierwszy rozdział paczek odbędzie się 13 sierpnia br.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (2 pracowników socjalnych, 2 administratorów oraz księgowa) uczestniczyli w trzydniowym szkoleniu z obsługi programu komputerowego POMOST. Szkolenie jest kontynuowane za pomocą platformy e-lerningowej. Zakończy się indywidualnymi konsultacjami.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 06.03.2013 r. w Klubie Integracji Społecznej odbyło się kolejne spotkanie pracowników świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” i Klubu Integracji Społecznej z młodymi mamami – mieszkankami Szklarskiej Poręby Dolnej, które coraz aktywniej włączają się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Obecnie trwają przygotowania do „Jajeczka”, które odbędzie się 24.03.2013 r. (niedziela) o godzinie 12:00 w KIS. Podczas spotkania zaplanowano tworzenie świątecznych stroików, malowanie jaj oraz gotowanie wielkanocnych potraw, a następnie uroczysty obiad.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

26 czerwca 2013 r odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której dyrektor ośrodka Elżbieta Pawłowska prezentowała sprawozdanie z działalności bieżącej  i podejmowanych działań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

17 czerwca 2013 r. odbyły się pierwsze zajęcia z kursu fotograficznego z fotografem Tomaszem Drozdowskim w ramach projektu „Przeciwdziałanie uzależnieniom, poprzez wzmacnianie postaw i budowanie tożsamości z miejscem - poznajemy historię Szklarskiej Poręby Dolnej”. Projekt realizowany jest przy współpracy Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”, świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” oraz Klubu Integracji Społecznej. Zajęcia rozpoczęły się od pogadanki dotyczącej uzależnień, środków odurzających i energetyków. Podpisano kontrakty z wszystkimi uczestnikami zajęć.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Miejskim Ośrodku Kultury , Sportu i Aktywności Lokalnej w dalszym ciągu kontynuowany jest kurs komputerowy dla 9 osób w wymiarze 36 godzin warsztatowych, w ramach projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  -„Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby”, który zakończy się 27 czerwca br.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

29.05.2013r. W Klubie Integracji Społecznej i Świetlicy ''Cegiełka'' w Szklarskiej Porębie  Dolnej obchodzono Dzień Dziecka. Dla licznie przybyłych gości przewidziano wiele  atrakcji. Były to rozgrywki sportowe m.in.bieg w workach,wyścig z piłką na łyżeczce oraz puszczanie baniek mydlanych i modelowanie balonów. Ponadto przeprowadzona została z dziećmi pogadanka na temat Konwencji Ochrony Praw Dziecka, omówiono szczegółowo prawa i obowiązki dzieci. Wesoła zabawa, pieczone kiełbaski oraz dużo słodkości towarzyszyło dzieciom oraz ich rodzicom do późnych godzin popołudniowych. Na zakończenie spotkania dzieci zostały obdarowane upominkami przekazanymi przez rodziców,Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Poręgie oraz Orange Polska.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

22 maja 2013 r. rozpoczął się cykl szkoleń w Klubie Integracji Społecznej dotyczących wolontariatu i działań wolontariackich. Zajęcia prowadzone są przez Panią Marlenę Stach-Lewandowską w ramach projektu „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Grupa szkoleniowa liczy 9 osób. Zajęcia zakończą się w grudniu br.

plik raportu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146