przerwa1

eu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Tradycyjnie, jak co roku, o godz. 1200 odbyły się przed  pomnikiem obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz miasta, radni, delegaci zakładów pracy, organizacji, młodzież szkolna oraz mieszkańcy miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowało czterech pracowników z panią dyrektor na czele.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dnia 24 kwietnia 2014 roku w ramach przygotowań do festynu hutniczego który odbędzie się w dniu 10 maja 2014 roku, odbyło się kolejne spotkanie liderów miejscowej społeczności z udziałem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie zaangażowanych w jego organizację.
  Spotkanie miało na celu ustalenie szczegółów organizacyjnych  i dopięcie na przysłowiowy „ostatni guzik”  przebiegu całego festynu. Dla urozmaicenia i uatrakcyjnienia  festynu rozpisano kilka  konkursów, które będą wyróżnione i nagrodzone. Ponadto pozyskano wiele fotografii z lat poprzednich o hucie , które zostały zeskanowane i będą wystawione  dla pokazania huty wcześniejszej w  porównaniu z hutą obecną.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W minionym tygodniu dwóch pracowników Działu Pomocy Środowiskowej uczestniczyło w dwudniowej Konferencji Upowszechniającej Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej. Konferencja odbyła się w Warszawie a w swej tematyce zawierała zagadnienia dotyczące Forum OSL, organizowanie społeczności lokalnej oraz zapoznanie z kierunkami zmian w pomocy społecznej z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Konferencja w dużej mierze aktywizowała uczestników poprzez warsztaty w ramach grup roboczych. Taka forma umożliwiła nie tylko uzyskanie informacji merytorycznych ale również wymianę doświadczeń i podejść w wielu obszarach pracy w trudnym środowisku.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 12.04.2014 r. godzinach 10:00-14:00 w sklepach „Biedronka”, „Smak” oraz Delikatesach przy ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie odbyła się Wielkanocna zbiórka słodyczy. Celem akcji – zorganizowanym prze „Klub Wolontariatu” z siedzibą przy MOPS – jest wsparcie w okresie Świąt Wielkanocnych dzieci z najuboższych rodzin. Mieszkańcy miasta przekazali wiele artykułów, głównie słodycze i soki. Z zebranych darów przygotowane zostaną paczki „zajączkowe” i w tym tygodniu przekazane rodzinom wytypowanym przez pracowników MOPS.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Podczas sesji Rady Miejskiej 31 marca 2014 r. Dyrektor ośrodka Pani Elżbieta Pawłowska przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej oraz prezentowała sprawozdanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności i wykorzystania środków finansowych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 r.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

25.03.2014 r. wychowankowie Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w Klubie Integracji Społecznej w ramach ogólnopolskiej kampanii Tydzień z Internetem. Zajęcia przeprowadzono na podstawie scenariusza „Co ze mnie wyrośnie?”. Dzieci w czasie proponowanych ćwiczeń i zabaw próbowały odpowiedzieć na pytanie: „Czym chciałyby zajmować się zawodowo w przyszłości”. „Czym warto sugerować się przy wyborze zawodu”. Aby  umiejętności i pasje były zgodne z tym co ich interesuje, a w przyszłości wybrany przez nich zawód przynosił im zadowolenie z wykonywanej pracy.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W zeszłym tygodniu, dnia 12 marca 2014 r. w świetlicy środowiskowej „PLUS” odbyło się spotkanie w sprawie kolonii profilaktycznych dla wychowanków świetlic środowiskowych „PLUS” i „Cegiełki”. W spotkaniu uczestniczyli rodzice oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Spotkanie prowadziła Pani Dyrektor Ośrodka Elżbieta Pawłowska z udziałem Pani Marleny Stach–Lewandowskiej oraz przedstawiciela świetlic Pani Angeliki Mitury-Goszczyńskiej. Na spotkaniu zostały rozdane rodzicom deklaracje dotyczące uczestnictwa w kolonii. Pani Dyrektor omówiła między innymi procedury i zasady obowiązujące w zapytaniach ofertowych dotyczących kolonii. Wszyscy zainteresowani rodzice zostali zobowiązani do złożenia deklaracji odnośnie uczestnictwa swoich dzieci w kolonii do końca marca 2014 roku. Następnie po złożeniu deklaracji zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe. Wstępnie kolonie zostały zaplanowane w drugiej połowie sierpnia.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Od 26.02. do 28.02 2014 r. trwały nadal ferie zimowe dla dzieci i młodzieży naszego miasta. Mimo braku śniegu nikt z wychowanków się nie nudził, gdyż w obu świetlicach kontynuowane były zajęcia zaplanowane przed feriami .

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W czasie trwania ferii zimowych dla dzieci ze Świetlicy środowiskowo - terapeutycznej ''Cegiełka'' zorganizowano w dniach:
   19.02.2014r. wycieczkę krajoznawczą na wodospad Szklarki, Chybotek,Złoty Widok,Muzeum Minerałów;

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Świetlicy środowiskowej „Plus” i Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” rozpoczęły się działania, dzięki którym dzieci i młodzież ze Szklarskiej Poręby mają możliwość aktywnie i kreatywnie spędzić czas podczas ferii zimowych. 18.02.2014 r. zrealizowano jedno z nich a mianowicie wyjazd do Zdrojowego Teatru Animacji na spektakl pt. „ Tylko jeden dzień” oraz lodowisko w Cieplicach.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 W ramach realizacji projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” w 2014 roku po dokonaniu doboru beneficjentów i przydziale pod opiekę poszczególnych pracowników socjalnych, obecnie odbywają się indywidualne spotkania proacwników socjalnych z beneficjentami projektu w celu ustalenia działań, w których będą brać udział, zawarcia kontraktów socjalnych, zapoznania się z dokumentami obowiązującymi w trakcie realizacji projektu oraz rozpoznania przez pracowników aktualnej sytuacji życiowej osób przystępujących do udziału w projekcie systemowym. Z wszystkimi uczestnikami projektu opracowywane są indywidualne ścieżki reintegracji obejmujące co najmniej trzy spośród dostępnych instrumentów aktywnej integracji.

plik raportu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146