przerwa1

eu

Ogłoszenie o konkursie

Zorganizowanie 14-dniowej kolonii profilaktycznej i promującej zdrowy tryb życia dla dzieci w wieku 7-16 lat ze Szklarskiej Poręby nad morzem Bałtyckim w drugiej połowie sierpnia 2019 r. - pobierz , regulamin

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01-01-2019 do 31-12-2019  - pobierz

Więcej artykułów…

 1. Zaproszenie do składania ofert pracy w Klubie Integracji Społecznej
 2. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki zdrowia, uzależnień i usamodzielnienia
 3. Zapytanie w ramach rozeznania rynku nr 1/01/2018
 4. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze administrator ds. dodatków mieszkaniowych
 5. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze - księgowa
 6. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i wydawanie posiłków dla dorosłych osób na podstawie dycyzji wydanych przez MOPS
 7. Zapytanie w ramach rozeznania rynku 1/12/2017
 8. Konkurs na prowadzenie wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej i udzielanie wsparcia psychologicznego
 9. Konkurs na prowadzenie zajęć profilaktycznych i poradnictwa dla mieszkańców Szklarskiej Poręby
 10. Konkurs na prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz edukacyjno-rozwojowych z dziećmi w świetlicy środowiskowej i świetlicy środowiskowo-terapeutycznej
 11. Ogłoszenie o II naborze na stanowisko urzednicze ds księgowości i dodatków mieszkaniowych
 12. Ogłoszenie o II naborze na kierownicze stanowisko urzednicze-główny księgowy
 13. Dyrektor MOPS Szklarska Poręba zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miesjki Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie na stanowisku pracownik socjalny
 14. Zaproszenie do składania ofert-pracownik socjalny
 15. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowosci finansowo-budżetowej oraz dodatków mieszkaniowych
 16. Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzednicze-główny księgowy
 17. Zaproszenie do składania ofert pracy-pracownik socjalny
 18. Zaproszenie do składania ofert pracy-asystent rodziny
 19. Nabór na wolne stanowisko pracy referent ds. dodatków mieszkaniowych, środków trwałych i wyposażenia
 20. Zapytanie ofertowe na organizacje kolonii profilaktycznej
 21. Nabór na wolne stanowisko
 22. Nabór na wolne stanowisko
 23. Ogłoszenie
 24. Zapytanie
 25. Konkurs
 26. Konkurs
 27. Konkurs
 28. Konkurs
 29. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 30. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 31. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 32. Zapytanie ofertowe
 33. Konkurs
 34. konkurs
 35. Konkurs
 36. Zapytanie ofertowe
 37. Konkurs
 38. Konkurs
 39. Konkurs
 40. KONKURS NA STANOWISKO w Dziale Świetlic Środowiskowych
 41. KONKURS NA STANOWISKO w Dziale Świetlic Środowiskowych
 42. Zapytanie ofertowe
 43. Nabór na stanowisko
 44. OGŁASZA II NABÓR NA STANOWISKO
 45. Zapytanie ofertowe
 46. Konkurs na prowadzenie zjeć profilaktycznych i edukacyjno rozwojowych
 47. Konkurs na prowadzenie poradnictwa z zakresu profilaktyki uzaleznień oraz poradnictwa prawnego
 48. Konkurs na prowadzenie form wsparcia-interwencja kryzysowa
 49. Nabór na stanowisko asystent rodziny
 50. Nabór na stanowisko pracownik socjalny
 51. Nabór na stanowisko Wychowawca
 52. Zapytanie ofertowe
 53. Zapytanie ofertowe
 54. Zapytanie ofertowe na wykonanie nowej instalacji elektrycznej
 55. ogłosznie nabórze na stanowisko - asystent rodziny
 56. Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej
 57. Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych MOPS
 58. Zapytanie ofertowe na usługi opiekuńcze w roku 2014
 59. Zapytanie ofertowe na dostawę art spożywczych w roku 2014 r
 60. Zapytanie ofertowe na usługi prawne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014
 61. Konkurs na prowadzenie wsparcia z zakresu interwencji kryzysowej
 62. Konkurs na zajecia profilaktyczne i poradnictwo w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
 63. Konkurs na zajecia profilktyczne i edukacyjno-wychowawcze
 64. Zapytanie ofertowe
 65. Zapytanie ofertowe na transport żywności suchej
 66. Zapytanie ofertowe
 67. Zapytanie ofertowe
 68. Zapytanie ofertowe
 69. Konkurs
 70. Konkurs
 71. Konkurs
 72. Konkurs
 73. Ogłoszenie o konkursie
 74. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 75. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 76. Ogłoszenie o naborze dzieci do sekcji piłki nożnej
 77. Zapytanie ofertowe
 78. Zapytanie ofertowe
 79. Zapytanie ofertowe
 80. Zapytanie ofertowe
 81. Zapytanie ofertowe
 82. Zapytanie ofertowe
 83. Zapytanie ofertowe
 84. Zapytanie ofertowe
 85. Zapytanie ofertowe
 86. Zamówienie publiczne
 87. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146