przerwa1

eu

Ogłoszenie

Nabór na stanowisko REFERENT DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH, ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA - pobierz

Konkurs

Regulamin konkursów na prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz edukacyjno - pobierz

Konkurs

Konkurs na prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz edukacyjno-rozwojowych z dziećmi w świetlicy środowiskowej i  świetlicy środowiskowo-terapeutycznej - pobierz

Więcej artykułów…

 1. Konkurs
 2. Konkurs
 3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 4. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 5. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 6. Zapytanie ofertowe
 7. Konkurs
 8. konkurs
 9. Konkurs
 10. Zapytanie ofertowe
 11. Konkurs
 12. Konkurs
 13. Konkurs
 14. KONKURS NA STANOWISKO w Dziale Świetlic Środowiskowych
 15. KONKURS NA STANOWISKO w Dziale Świetlic Środowiskowych
 16. Zapytanie ofertowe
 17. Nabór na stanowisko
 18. OGŁASZA II NABÓR NA STANOWISKO
 19. Zapytanie ofertowe
 20. Konkurs na prowadzenie zjeć profilaktycznych i edukacyjno rozwojowych
 21. Konkurs na prowadzenie poradnictwa z zakresu profilaktyki uzaleznień oraz poradnictwa prawnego
 22. Konkurs na prowadzenie form wsparcia-interwencja kryzysowa
 23. Nabór na stanowisko asystent rodziny
 24. Nabór na stanowisko pracownik socjalny
 25. Nabór na stanowisko Wychowawca
 26. Zapytanie ofertowe
 27. Zapytanie ofertowe
 28. Zapytanie ofertowe na wykonanie nowej instalacji elektrycznej
 29. ogłosznie nabórze na stanowisko - asystent rodziny
 30. Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej
 31. Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych MOPS
 32. Zapytanie ofertowe na usługi opiekuńcze w roku 2014
 33. Zapytanie ofertowe na dostawę art spożywczych w roku 2014 r
 34. Zapytanie ofertowe na usługi prawne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014
 35. Konkurs na prowadzenie wsparcia z zakresu interwencji kryzysowej
 36. Konkurs na zajecia profilaktyczne i poradnictwo w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
 37. Konkurs na zajecia profilktyczne i edukacyjno-wychowawcze
 38. Zapytanie ofertowe
 39. Zapytanie ofertowe na transport żywności suchej
 40. Zapytanie ofertowe
 41. Zapytanie ofertowe
 42. Zapytanie ofertowe
 43. Konkurs
 44. Konkurs
 45. Konkurs
 46. Konkurs
 47. Ogłoszenie o konkursie
 48. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 49. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 50. Ogłoszenie o naborze dzieci do sekcji piłki nożnej
 51. Zapytanie ofertowe
 52. Zapytanie ofertowe
 53. Zapytanie ofertowe
 54. Zapytanie ofertowe
 55. Zapytanie ofertowe
 56. Zapytanie ofertowe
 57. Zapytanie ofertowe
 58. Zapytanie ofertowe
 59. Zapytanie ofertowe
 60. Zamówienie publiczne
 61. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146