przerwa1

eu

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01-01-2019 do 31-12-2019  - pobierz

Więcej artykułów…

 1. Zapytanie w ramach rozeznania rynku nr 1/01/2018
 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze administrator ds. dodatków mieszkaniowych
 3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze - księgowa
 4. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i wydawanie posiłków dla dorosłych osób na podstawie dycyzji wydanych przez MOPS
 5. Zapytanie w ramach rozeznania rynku 1/12/2017
 6. Konkurs na prowadzenie wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej i udzielanie wsparcia psychologicznego
 7. Konkurs na prowadzenie zajęć profilaktycznych i poradnictwa dla mieszkańców Szklarskiej Poręby
 8. Konkurs na prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz edukacyjno-rozwojowych z dziećmi w świetlicy środowiskowej i świetlicy środowiskowo-terapeutycznej
 9. Ogłoszenie o II naborze na stanowisko urzednicze ds księgowości i dodatków mieszkaniowych
 10. Ogłoszenie o II naborze na kierownicze stanowisko urzednicze-główny księgowy
 11. Dyrektor MOPS Szklarska Poręba zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miesjki Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie na stanowisku pracownik socjalny
 12. Zaproszenie do składania ofert-pracownik socjalny
 13. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowosci finansowo-budżetowej oraz dodatków mieszkaniowych
 14. Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzednicze-główny księgowy
 15. Zaproszenie do składania ofert pracy-pracownik socjalny
 16. Zaproszenie do składania ofert pracy-asystent rodziny
 17. Nabór na wolne stanowisko pracy referent ds. dodatków mieszkaniowych, środków trwałych i wyposażenia
 18. Zapytanie ofertowe na organizacje kolonii profilaktycznej
 19. Nabór na wolne stanowisko
 20. Nabór na wolne stanowisko
 21. Ogłoszenie
 22. Zapytanie
 23. Konkurs
 24. Konkurs
 25. Konkurs
 26. Konkurs
 27. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 28. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 29. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 30. Zapytanie ofertowe
 31. Konkurs
 32. konkurs
 33. Konkurs
 34. Zapytanie ofertowe
 35. Konkurs
 36. Konkurs
 37. Konkurs
 38. KONKURS NA STANOWISKO w Dziale Świetlic Środowiskowych
 39. KONKURS NA STANOWISKO w Dziale Świetlic Środowiskowych
 40. Zapytanie ofertowe
 41. Nabór na stanowisko
 42. OGŁASZA II NABÓR NA STANOWISKO
 43. Zapytanie ofertowe
 44. Konkurs na prowadzenie zjeć profilaktycznych i edukacyjno rozwojowych
 45. Konkurs na prowadzenie poradnictwa z zakresu profilaktyki uzaleznień oraz poradnictwa prawnego
 46. Konkurs na prowadzenie form wsparcia-interwencja kryzysowa
 47. Nabór na stanowisko asystent rodziny
 48. Nabór na stanowisko pracownik socjalny
 49. Nabór na stanowisko Wychowawca
 50. Zapytanie ofertowe
 51. Zapytanie ofertowe
 52. Zapytanie ofertowe na wykonanie nowej instalacji elektrycznej
 53. ogłosznie nabórze na stanowisko - asystent rodziny
 54. Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej
 55. Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych MOPS
 56. Zapytanie ofertowe na usługi opiekuńcze w roku 2014
 57. Zapytanie ofertowe na dostawę art spożywczych w roku 2014 r
 58. Zapytanie ofertowe na usługi prawne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014
 59. Konkurs na prowadzenie wsparcia z zakresu interwencji kryzysowej
 60. Konkurs na zajecia profilaktyczne i poradnictwo w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
 61. Konkurs na zajecia profilktyczne i edukacyjno-wychowawcze
 62. Zapytanie ofertowe
 63. Zapytanie ofertowe na transport żywności suchej
 64. Zapytanie ofertowe
 65. Zapytanie ofertowe
 66. Zapytanie ofertowe
 67. Konkurs
 68. Konkurs
 69. Konkurs
 70. Konkurs
 71. Ogłoszenie o konkursie
 72. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 73. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 74. Ogłoszenie o naborze dzieci do sekcji piłki nożnej
 75. Zapytanie ofertowe
 76. Zapytanie ofertowe
 77. Zapytanie ofertowe
 78. Zapytanie ofertowe
 79. Zapytanie ofertowe
 80. Zapytanie ofertowe
 81. Zapytanie ofertowe
 82. Zapytanie ofertowe
 83. Zapytanie ofertowe
 84. Zamówienie publiczne
 85. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146