przerwa1

eu

Więcej artykułów…

 1. Zaproszenie do składania ofert pracy-asystent rodziny
 2. Nabór na wolne stanowisko pracy referent ds. dodatków mieszkaniowych, środków trwałych i wyposażenia
 3. Zapytanie ofertowe na organizacje kolonii profilaktycznej
 4. Nabór na wolne stanowisko
 5. Nabór na wolne stanowisko
 6. Ogłoszenie
 7. Zapytanie
 8. Konkurs
 9. Konkurs
 10. Konkurs
 11. Konkurs
 12. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 13. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 14. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 15. Zapytanie ofertowe
 16. Konkurs
 17. konkurs
 18. Konkurs
 19. Zapytanie ofertowe
 20. Konkurs
 21. Konkurs
 22. Konkurs
 23. KONKURS NA STANOWISKO w Dziale Świetlic Środowiskowych
 24. KONKURS NA STANOWISKO w Dziale Świetlic Środowiskowych
 25. Zapytanie ofertowe
 26. Nabór na stanowisko
 27. OGŁASZA II NABÓR NA STANOWISKO
 28. Zapytanie ofertowe
 29. Konkurs na prowadzenie zjeć profilaktycznych i edukacyjno rozwojowych
 30. Konkurs na prowadzenie poradnictwa z zakresu profilaktyki uzaleznień oraz poradnictwa prawnego
 31. Konkurs na prowadzenie form wsparcia-interwencja kryzysowa
 32. Nabór na stanowisko asystent rodziny
 33. Nabór na stanowisko pracownik socjalny
 34. Nabór na stanowisko Wychowawca
 35. Zapytanie ofertowe
 36. Zapytanie ofertowe
 37. Zapytanie ofertowe na wykonanie nowej instalacji elektrycznej
 38. ogłosznie nabórze na stanowisko - asystent rodziny
 39. Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej
 40. Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych MOPS
 41. Zapytanie ofertowe na usługi opiekuńcze w roku 2014
 42. Zapytanie ofertowe na dostawę art spożywczych w roku 2014 r
 43. Zapytanie ofertowe na usługi prawne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014
 44. Konkurs na prowadzenie wsparcia z zakresu interwencji kryzysowej
 45. Konkurs na zajecia profilaktyczne i poradnictwo w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
 46. Konkurs na zajecia profilktyczne i edukacyjno-wychowawcze
 47. Zapytanie ofertowe
 48. Zapytanie ofertowe na transport żywności suchej
 49. Zapytanie ofertowe
 50. Zapytanie ofertowe
 51. Zapytanie ofertowe
 52. Konkurs
 53. Konkurs
 54. Konkurs
 55. Konkurs
 56. Ogłoszenie o konkursie
 57. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 58. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 59. Ogłoszenie o naborze dzieci do sekcji piłki nożnej
 60. Zapytanie ofertowe
 61. Zapytanie ofertowe
 62. Zapytanie ofertowe
 63. Zapytanie ofertowe
 64. Zapytanie ofertowe
 65. Zapytanie ofertowe
 66. Zapytanie ofertowe
 67. Zapytanie ofertowe
 68. Zapytanie ofertowe
 69. Zamówienie publiczne
 70. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146