przerwa1

eu

Artykuły

Pierwszy tydzień ferii w świetlicy „PLUS” za nami

Zajęcia odbywały się wg projektu ‘Ferie 2012” z małymi przesunięciami zależnymi od pogody. W poniedziałek zapoznano dzieci z programem ferii oraz zasadami bezpieczeństwa. Odbyły się zajęcia z biblioterapii z elementami plastykoterapii  (czytanie bajki pt. „Filip z tęczą w kieszeni”, wykonanie plakatów „Mój świat w kolorach tęczy”). We wtorek odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne „Bezpieczne ferie – zima 2012” prowadzone przez sierżant Małgorzatę Witczak. W środę przy pięknej pogodzie odbył się „Dzień na biegówkach” wokół Chatki Robaczka z pieczenie kiełbasek oraz przejażdżką na skuterze śnieżnym. W czwartek i piątek przygotowywaliśmy upominki (papieroplastyka)  z okazji Dnia Babci i Dziadka  oraz program artystyczny dla 50-ciu osób z ZOL-u w Szklarskiej Porębie. Galeria zdjęć.

Dzień na biegówkach

Dzień na biegówkach ze Świetlicą Środowiskową „PLUS” Przy pięknej pogodzie, grupa dzieci, wychowanków Świetlicy Środowiskowej „PLUS”, brała udział w mini zawodach na zaśnieżonej polanie obok  Schroniska ”Chatka Robaczka”. Dzieci pokonały na nartach biegowych przygotowaną przez Stowarzyszenie „Bieg Piastów” pętelkę wokół „Chatki Robaczka” Dodatkową atrakcją była pieczona na ognisku kiełbaska  oraz przejazd skuterem śnieżnym udostępnionym przez portal ”Na Biegówkach”. Lokalna Organizacja Turystyczna dysponująca tym skuterem przygotowała w bieżącym sezonie narciarskie ścieżki spacerowe umożliwiające dojście z okolic Chatki Robaczka do ul. Partyzantów na Białej Dolinie. Impreza dostarczyła dzieciom wiele radości i wrażeń. Zmęczone, ale zadowolone  wróciły do świetlicy. Wychowawcy i wychowankowie świetlicy „PLUS” na Białej Dolinie składają serdeczne podziękowanie za zorganizowanie „Dnia na biegówkach” panu Romanowi Klimkowi, Andrzejowi Kohyt, Piotrowi Multanowi oraz pani dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 – Joannie Skrzyckiej za wypożyczenie sprzętu narciarskiego.

TRADYCJA TO JEST TO!

Podtrzymujemy tradycje naszego regionu. Grupa dzieci ze świetlicy środowiskowej „PLUS” wraz z opiekunem uczestniczyła w okresie od 16.09. do 14.11.2011 r. w warsztatach z mozaiki szklanej  „Fabryka Szklarzy” pt. „Agatowe góry z natury”, które odbywały się w każdy piątek w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Podczas zajęć realizowany był program    z zakresu edukacji artystycznej obejmujący zagadnienia podstaw wiedzy z mozaiki szklanej         i szkła artystycznego,  a prowadziła je pani Edyta Kulla. Warsztaty zakończono ekspozycją prac w dniu 10.11.2011 r.  w hotelu „Bornit” . Dziękujemy pani Edycie za zdobycie przez nas nowych doświadczeń artystycznych i miłą atmosferę na zajęciach oraz pani dyrektor Anicie Kaczmarskiej za możliwość uczestniczenia w tego typu działaniach , które zostały dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+.

SPOŁECZNA KAMPANIA EDUKACYJNA „ ALKOHOL? A PO CO? ”

W dniu 20.10.2011 r. w Świetlicy środowiskowej „Plus” w odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne prowadzone przez wychowawcę świetlicy Angelikę Mitura-Goszczyńską i sierżanta Małgorzatę Witczak.
Wychowankowie świetlicy dowiedzieli, że:
- niewielkie ilości alkoholu, niegroźne dla dorosłych osób, mogą uszkadzać procesy rozwojowe wśród dzieci i młodzieży
- zbyt wczesne spożywanie i upijanie się alkoholem może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu
- oszołomienie alkoholem sprawia, że informacje, które nastolatek otrzymuje o sobie, czy o świecie są zniekształcone albo fałszywe
- kilkunastoletni człowiek uczy się wiązać przyjemne stany emocjonalne ze spożywaniem procentowych napojów, a nie z konkretnymi wydarzeniami mającymi miejsce w jego życiu
Wychowankowie świetlicy zostali poinformowani ,że  dzieci wychowujące się w rodzinie, w której rodzice spożywają alkohol narażone są na:
- Przemoc fizyczną (działania z użyciem siły , których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie - bicie, popychanie, potrząsanie, kopanie).
- Przemoc emocjonalną (krzywdzenie ofiary odbywa się przy pomocy oddziaływań psychologicznych – poniżanie, wyśmiewanie, zawstydzanie, upokarzanie).
- Przemoc seksualną (działa w obszarze zachowań seksualnych – zmuszanie do seksu, do nieakceptowanych form współżycia).
- Przemoc ekonomiczną (prowadzi do uzależnienia finansowego od partnera, rodzica, ograniczanie dostępu do pieniędzy, odbieranie zarobionych pieniędzy, zmuszanie do pożyczania).
- Zaniedbanie (niezaspokajanie potrzeb fizycznych i emocjonalnych – niedożywienie, brud, brak opieki medycznej, chłód emocjonalny, obojętność).

Cechami charakterystycznymi dzieci krzywdzonych mogą być:

 • Poczucie ciągłego zagrożenia, lęk i przerażenie,
 • Stan chronicznego napięcia i stresu,
 • Niskie poczucie bezpieczeństwa,
 • Poczucie niskiej wartości,
 • Osamotnienie, wyobcowanie,
 • Problemy z kontrolowaniem złości – zachowania agresywne,
 • Skłonność do płaczu i przewrażliwienie – zachowania uległe,
 • Wstyd, izolacja i lęk przed światem zewnętrznym,
 • Poczucie żalu,
 • Przemoc ogranicza rozwój intelektualny,
 • Problemy z koncentracją uwagi i problemy z nauką,
 • Zaburzenia postrzegania świata,
 • Brak poczucia wpływu na swoje życie,
 • Agresja wobec młodszego rodzeństwa/kolegów ze szkoły/rodziców,
 • Dziecko jak świadek przemocy,
 • Nieufność, smutek i zaburzenia depresyjne,
 • Sięganie po substancje psychoaktywne,
 • Konflikty z prawem - dziecko staje się sprawca czynów przestępczych,
 • Przewlekły stres zaburza funkcjonowanie mózgu,
 • Objawy psychosomatyczne i zachowania kompulsywne.

Wychowankowie świetlicy metodą burzy mózgów definiowali pojęcie, wskazywali sytuacje, w których można zadzwonić do telefonu zaufania, zastanawiali się jak działa telefon zaufania  i czy ma jakieś zasady oraz w jaki sposób dzięki telefonowi zaufania można uzyskać pomoc.

Sporządziły: Małgorzata Witczak i Angelika Mitura-Goszczyńska

 

Uczymy się chińskiego

W ostatnim tygodniu półkolonii , w świetlicy „PLUS” odbyły się warsztaty z języka chińskiego prowadzone przez panią Dorotę Coldman. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony wychowanków, którzy ze skupieniem słuchali ciekawej historii Chin i oglądali tradycyjną operę. Z zapałem podjęli próbę pisania logogramów (pisma chińskiego) przy pomocy specjalnych pędzli, papieru oraz tuszu. Próbowali również swoich sił w jedzeniu pałeczkami (a to nie takie proste). W tym tygodniu również szaleliśmy w Parku Rodzinnym „Esplanada” , zjeżdżaliśmy na rynnie oraz korzystaliśmy ze wszystkich atrakcji w ogrodzie zabaw. Na zakończenie akcji letniej każdy z uczestników został obdarowany małym upominkiem i słodyczami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146