przerwa1

eu

Projekt: „Znamy się nie tylko z widzenia. Razem bawimy się w karnawale”

Organizatorzy:

Angelika Mitura-Goszczyńska, Ewa Dmytryszyn.

Termin:

30.01.2010 r.

Główny cel projektu:

Integracja wychowanków Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” ze społecznością lokalną.

Cele:

 • integracja wychowanków świetlicy ze społecznością lokalną
 • rozwijanie kontaktów interpersonalnych,
 • zaciśnięcie więzi między dziećmi i rodzicami oraz dziećmi i sąsiadami
 • rozwijanie wśród dzieci postaw otwartości
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zaproszonych gości
 • rozbudzanie w dzieciach potrzeb kulturalnych,
 • zapoznanie dzieci z zasadami savoir-vivre,
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • pozytywne, twórcze spędzanie wolnego czasu,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • rozbudzanie zdolności i zainteresowań oraz konsekwencji w działaniu,
 • profilaktyka niedostosowania społecznego,
 • profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych
 • przekonanie rodziców do zabaw bez alkoholu
 • aktywizacja wychowanków
 • integracja ze Stowarzyszeniem Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”
 • poznanie swoich sąsiadów

Formy pracy:

indywidualna, zbiorowa

Sposób realizacji:

 • rozesłanie zaproszeń do rodziców
 • stworzenie afiszów informujących o Balu
 • rozwieszenie afiszów
 • pozyskanie sponsorów na nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach
 • spotkanie z rodzicami i przedstawicielami KIS-u w sprawie przygotowania Balu Karnawałowego
 • rozmowy z dziećmi na temat odpowiedniego zachowania się wobec zaproszonych gości
 • wspólne stworzenie ozdób karnawałowych z rodzicami
 • wspólne ozdabianie sali
 • udział wychowanków i zaproszonych gości w Balu Karnawałowym

Środki dydaktyczne:

 • papier ozdobny i bibuła do wykonania ozdób
 • kartki i koperty na zaproszenia
 • brystol do wykonania afiszów

Realizacja:

20.01.2010 r. odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Balu karnawałowego dla dzieci, które poprowadziła Ewa Dmytryszyn wychowawczyni Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka”. Na spotkaniu obecni byli rodzice, przedstawiciele KIS-u oraz stowarzyszenia „Zdolna Dolna”. Podczas rozmowy zaproszeni goście podzielili się obowiązkami związanymi z przygotowaniem balu.
Od 25 stycznia rodzice z wychowawcami rozpoczęli przygotowania karnawałowej zabawy poprzez: ozdabianie sali, poszukiwanie fantów oraz pieczenie ciast dla dzieci
30.01.2010 r. o godzinie 16:00 rozpoczął się Bal Karnawałowy. Obecnością zaszczycili nas licznie przybyli rodzice wraz ze swoimi pociechami. Nie zawiedli również nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia „Światełko”. Dzieci były pięknie poprzebierane. Podczas zabawy prowadzące Angelika Mitura-Goszczyńska i Ewa Dmytryszyn zaproponowały gościom różnorodne zabawy integracyjne np. Zabawa w ZOO, Jacht, Taniec z balonami. Następnie dzieci i rodzice zostali zaproszeni na poczęstunek. Bal trwał do godziny 19:00. Z rozmów z rodzicami wiadomo, że zabawa wypadła wyśmienicie i zarówno dzieci jak i rodzice bardzo miło ją wspominają oraz z niecierpliwością oczekują następnej wspólnej zabawy. W tym miejscu pragniemy również złożyć serdeczne podziękowania dla rodziców, w sposób szczególny zaangażowanych w organizację Balu. Serdeczne podziękowania kierujemy do: Agnieszki Biesiada-Mitryniuk, Anny Dumin, Barbary Wdowiak.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W PRZYSZŁOŚCI!!!

Opracowały:
Angelika Mitura-Goszczyńska i Ewa Dmytryszyn

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146