przerwa1

eu

Projekt „Jest taki dzień”

1. Osoby odpowiedzialne:
Angelika Mitura-Goszczyńska, Ewa Dmytryszyn.

2. Termin: 14.12.2009 - 1.04.2010r

 • Świąteczno-noworoczna wizyta wychowanków Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szklarskie Porębie-6.01.2010 r.
 • Wizyta wychowanków Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szklarskie Porębie z okazji Dnia Babci i Dziadka- 21.01.2010 r.
 • Dzień Chorych- wizyta wychowanków Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szklarskie Porębie- 11.02.2010 r.
 • Świąteczna wizyta wychowanków Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szklarskie Porębie- 31.03.2010 r.

3.Cele:


Głównym celem projektu jest pokazanie pacjentom Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,że nie są odosobnieni i samotni.

 • podniesienie jakości życia pacjentów ZOL-u
 • rozwijanie kontaktów interpersonalnych
 • kształtowanie cech uczynności i życzliwości w stosunku do osób starszych, osób chorych
 • uczenie sposobów wyrażania uczuć i szacunku dla osób starszych, osób chorych
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w potrzeby i uczucia innych ludzi
 • rozwijanie wrażliwości na krzywdę innych
 • wykształcenie tolerancyjnych zachowań
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się do ludzi starszych, osób chorych
 • uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek
 • propagowanie postaw otwartości
 • promowanie zdrowego trybu życia
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych z czystością i higieną osobistą oraz dbania o zdrowie
 • przekonanie o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia, zapoznanie dzieci z piramidą zdrowotną
 • kształtowanie zachowań prozdrowotnych
 • profilaktyka uzależnień
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozbudzanie zdolności i zainteresowań oraz konsekwencji w działaniu,
 • aktywizacja wychowanków

4. Formy pracy:

zbiorowa, indywidualna, zróżnicowana.

5. Środki dydaktyczne:

kolorowy papier, drucik, obrazki do kolorowania, klej, nożyczki, drewniane deseczki, kolorowa bibuła, lakier.

Sposób realizacji:

 1. Rozmowy na temat osób starszych i osób chorych.
 2. Zajęcia warsztatowe dotyczące sposobów wyrażania uczuć i szacunku dla osób starszych, osób chorych.
 3. Burza mózgów dotycząca pojęć:wrażliwość, empatia, szacunek, tolerancja.
 4. Zajęcia warsztatowe: zapoznanie dzieci z zasadami higieny osobistej (m. in.higieną jamy ustnej, higieny narządu wzroku). Wyrabianie nawyku dbania o prawidłową postawę ciała oraz wyrabianie nawyków ubierania się stosownie do pory roku
 5. Zapoznanie dzieci z zasadami zdrowego odżywania się,przekonanie o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia, zapoznanie dzieci z piramidą zdrowotną.
 6. Tworzenie upominków dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Realizacja:

Od 14.12.2009 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Jest taki dzień”. Dzieci metodą dekupaż wykonywały obrazki dla pacjentów ZOL-u. Podczas prac wychowawcy przeprowadzili z dziećmi burzę mózgów dotyczącej pojęć: wrażliwość, empatia, szacunek i tolerancja. Zrealizowane zostały czterodniowe warsztaty dotyczące wyrażania uczuć i szacunku dla starszych i chorych osób.
6.01.2010 r. odbyła się świąteczno-noworoczna wizyta przedstawicieli Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szklarskie Porębie. Podczas spotkania pacjentom ZOL-u zostały wręczone obrazki wykonane metodą dekupaż przez wychowanków świetlicy.
Dnia 21.01.2010 roku z okazji Dania Babci i Dziadka odbyła się wizyta wychowanków świetlicy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szklarskie Porębie. Pensjonariusze byli zaskoczeni naszą wizytą. Wielu z Nich nie ma rodzin. Cieszyli się, że ktoś o nich pamięta. Dzieci wręczyły pacjentom własnoręcznie wykonane laurki oraz składały Im życzenia. A pacjenci odwdzięczyli się dzieciom recytacją specjalnie przygotowanego wiersza. Spotkanie było bardzo wzniosłe i wzruszające.
Dziękujemy pacjentom oraz paniom pielęgniarkom za miłe przyjęcie oraz serdeczność wobec wychowanków świetlicy.

Sporządziły: Angelika Mitura-Goszczyńska i Ewa Dmytryszyn

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146