przerwa1

eu

Projekt: „Znamy się nie tylko z widzenia”. Razem obchodzimy Wigilię.

Osoby odpowiedzialne:

Angelika Mitura-Goszczyńska, Ewa Dmytryszyn.

Termin:

Główny cel projektu:

Integracja wychowanków Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” ze społecznością lokalną.
Kolacja Wigilijna wychowanków Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” z Klubem Integracji Społecznej- 19.12.2009 r.

Cele:

 • integracja wychowanków świetlicy z Klubem Integracji Społecznej
 • integracja wychowanków świetlicy z zaproszonymi gośćmi
 • rozwijanie kontaktów interpersonalnych,
 • rozwijanie wśród dzieci postaw otwartości
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zaproszonych gości
 • poznanie zwyczajów i tradycji związanych z Bożym Narodzeniem
 • wdrażanie do zachowania zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem
 • zapoznanie dzieci z tradycyjnymi potrawami świątecznymi
 • poznanie różnic w poglądach oraz sposobie świętowania Bożego Narodzenia w Polsce i na Świecie
 • rozbudzanie w dzieciach potrzeb kulturalnych,
 • zapoznanie dzieci z zasadami savoir-vivre,
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • pozytywne, twórcze spędzanie wolnego czasu,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • rozbudzanie zdolności i zainteresowań oraz konsekwencji w działaniu,
 • profilaktyka niedostosowania społecznego,
 • profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych
 • aktywizacja wychowanków
 • poznanie swoich sąsiadów

Formy pracy:

zbiorowa, indywidualna, zróżnicowana.

Sposób realizacji:

 • rozmowy na temat zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem oraz tradycyjnych potrawach świątecznych
 • pogadanka ma temat różnic w poglądach oraz sposobie świętowania Bożego Narodzenia w Polsce i na Świecie,
 • stworzenie świątecznych ozdób (choinki i papierowe mikołaje)- zajęcia z elementami arteterapii i ergoterapii,
 • ubieranie choinki przez wychowanków i wychowawców świetlicy
 • rozmowa na temat zasad zachowania się przy stole
 • zapoznanie dzieci z zasadami savoir-vivre
 • uroczysta Kolacja Wigilijna zorganizowana wspólnie z Klubem Integracji Społecznej

Środki dydaktyczne:

Kolorowy papier (techniczny), bibuła, wata

Realizacja:

14.12.2009 roku Świetlica środowiskowo-terapeutyczna „Cegiełka” rozpoczęła realizację projektu pt. „Znamy się nie tylko z widzenia”, którego głównym celem jest integracja wychowanków świetlicy ze społecznością lokalną. Dzieci wraz z wychowawcami przygotowywali się do kolacji Wigilijnej organizowanej wspólnie z Klubem Integracji Społecznej. Dzieci przygotowywały świąteczną dekorację(choinki oraz papierowe mikołaje).Podczas prac wychowawcy przeprowadzili rozmowę na temat zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem, tradycyjnych potrawach świątecznych oraz różnic w poglądach oraz sposobie świętowania Bożego Narodzenia w Polsce i na Świecie. Dzieci poznały zasady savoir-vivre, którymi kierowały się podczas nakrywania stołu do świątecznej kolacji. Rodzice wychowanków włączyli się w przygotowania kolacji Wigilijnej m.in. poprzez upieczenie ciast. Posiłek rozpoczął się wspólną modlitwą, która poprowadził ojciec Marek Sowiński. Następnie burmistrz Szklarskiej Poręby Arkadiusz Wichniak przywitał zgromadzonych gości po czym Wiktoria Mitryniuk- wychowanka świetlicy zaśpiewała pastorałkę „Bosy pastuszek”, po czym wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. W trakcie odbyło się wspólne kolędowanie. Wspólną kolację zakończyła wizyta Śnieżynek, które wręczyły dzieciom świąteczne podarunki.

Sporządziły:Angelika Mitura-Goszczyńska i Ewa Dmytryszyn

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146