przerwa1

eu

Poszukujemy opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie poszukuje kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (dorosły mężczyzna w wieku 22 lat z zaburzeniami psychicznymi) Zakres podstawowych zadań to sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasno-wolnionego oraz reprezentowanie w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświad-czeń woli. Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów w kopercie opatrzonej dopi-skiem  "Kandydat na opiekuna prawnego"  w siedzibie Ośrodka przy ul. Jedności Narodo-wej 11 lub przesłanie ich na adres dyrektor.mops@szklarska poreba.pl


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /-/Elżbieta Pawłowska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146