przerwa1

eu

Informacja

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Informuje o przedłużeniu do dnia 02.03.2018 r terminu składania ofert dotyczących podjęcia pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przy realizacji zadań Asystenta Rodziny
wynikających z ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016 r., poz.575).


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/Elżbieta Pawłowska
Szklarska Poręba, 15.02.2018 r                      

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146