przerwa1

eu

Aktywni , zintegrowani, silniejsi

Miasto Szklarska Poręba zaprasza do projektu Aktywni, zintegrowani, silniejsi !
Jeśli chcesz zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności społeczne; jeśli chciałbyś uzyskać certyfikat opiekuna osoby starszej lub zdobyć prawo jady kat. B czy kat. C – to projekt dla Ciebie!
Projekt Aktywni, zintegrowani, silniejsi to propozycja nieodpłatnego zdobycia kompetencji przydatnych w życiu społecznym i zawodowym. W okresie od 1.09.2017 r. do 31.01.2019 r. będą dla zainteresowanych, do wyboru, dostępne różne formy wsparcia. Proponowane są między innymi: dwudniowy wyjazd integracyjno-edukacyjny, trening kompetencji i umiejętności społecznych, wsparcie psychologiczne, psychospołeczne i rodzinne, warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia, cykl poświęcony organizacji wolontariatu, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztaty ekologiczne oraz kurs prawa jazdy kat. B i C lub  kurs na opiekuna osób starszych i niesamodzielnych mający na celu profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu.

    W projekcie mile widziane są osoby i rodziny z terenu Szklarskiej Poręby, których sytuacja na rynku pracy jest mniej korzystna z uwagi na różne czynniki, w tym niepełnosprawność, bezrobocie, odmienne od oczekiwań pracodawców umiejętności czy wykształcenie. Zapraszamy także osoby na życiowym starcie, o niskich dochodach, uczące się i pracujące na umowy na czas określony lub umowy zlecenia, zastanawiające się jaką obrać drogę życiową i zawodową.
W imieniu Miasta Szklarska projekt realizuje w okresie od 1.09.2017 r. do 31.01.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, a jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Miasta Szklarska Poręba.
    Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie oraz jeszcze tych niezdecydowanych zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne 6.09.2017 na godzinę 16:00 do sali nr 2 Urzędu Miasta Szklarska Poręba, ul. Granitowa 2 lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Jedności Narodowej 11 realizującego projekt w imieniu miasta. Nabór formularzy rekrutacyjnych przewidziany jest do 11.09.2017 do 14:00.
Przyjdź, posłuchaj, zdecyduj – czekamy na Ciebie !

222

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146