przerwa1

eu

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) Podprogram 2016, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (MOPS) w porozumieniu z Bankiem Żywności we Wrocławiu w okresie od września 2016 do kwietnia 2017 r. W ramach Podprogramu 2016 wydano łącznie 11 552,35 kg żywności na kwotę 52 712,02 zł dla 241 osób potrzebujących z terenu Szklarskiej Poręby (1335 paczek). Dostępne były następujące artykuły spożywcze: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filety z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, cukier biały, mleko UHT, olej rzepakowy.

Żywność przekazywano osobom spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekraczał 150%, a od lutego 2017 r. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.
W ramach działań towarzyszących z zakresu włączenia społecznego i edukacji żywieniowej POPŻ odbyły się warsztaty nt. gospodarowania budżetem domowym, przygotowywania zbilansowanych posiłków, zdrowego odżywiania i zapobiegania marnotrawienia żywności.

Opracował: H. Leszczyłowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146