przerwa1

eu

Program o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Ustawa przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia można złożyć w dziale świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Działem Świadczeń Rodzinnych (pokój nr 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nr tel.: 75 717 21 46 w. 101 i 102.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146