przerwa1

eu

Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz zapobieganie agresywnym zachowaniom poprzez aktywne, kreatywne oraz pożyteczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież

Od 25.05 do 31.07.2015 r. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”, Klub Integracji Społecznej oraz Świetlica środowiskowo-terapeutyczna „Cegiełka” realizują zadanie publiczne pt. "Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz zapobieganie agresywnym zachowaniom poprzez aktywne, kreatywne oraz pożyteczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież ".
W ramach projektu dzieci, młodzież oraz ich rodzice szczególnie w okresie wakacyjnym mogli brać udział w wielu atrakcyjnych działaniach tj.: w zajęciach sportowych na basenie w Miłkowie oraz wycieczkach na Bobrowe Skały, Wodospad Kamieńczyk oraz Zamek Chojnik.
Ponadto 1 czerwca zostało zorganizowane spotkanie z okazji Dnia Dziecka, podczas którego uczestnicy brali udział w zabawach przygotowanych i prowadzonych przez pracowników Świetlicy „Cegiełka” i KIS.
Działania założone w projekcie mają na celu rozwijanie i wzbogacanie środowiska rodzinnego i społecznego, które podniesie jakość życia wszystkich jego członków, sprzyjające zachowaniu abstynencji, rozwijanie umiejętności społecznych, zdolności i zainteresowań młodzieży i ich rodziców, wzmocnienie wiary we własne możliwości, integracja i aktywizacja mieszkańców Szklarskiej Poręby oraz kształtowanie umiejętności kreatywnego spędzania czasu wolnego od alkoholu i narkotyków.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146