przerwa1

eu

Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej dla naszego MOPS-u !

Centrum Wspierania Aktywności Lokalne CAL z Warszawy po raz drugi przyznało nam, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej. Certyfikat ten przyznawany jest podmiotom, które nie ograniczają się w swojej pracy do standardowych działań pomocy społecznej, ale konsekwentnie realizują prace środowiskową wdrażając w swoich jednostkach Model Organizowania Społeczności Lokalnej. W naszym Ośrodku przejawem takiej pracy są m.in. realizacja projektów systemowych, konkursowych współfinansowanych z Unii Europejskiej;

wspieranie aktywnych grup społecznych z Osiedla Huty, Szklarskiej Poręby Dolnej, Partnerstwa Wspólnie dla Szklarskiej Poręby;  współpraca z instytucjami (Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, Szkoły podstawowe, Przedszkola, MOKSIAL itp.); stowarzyszeniami (SRDN Światełko; Stowarzyszenie Zdolna Dolna; Towarzystwo Izerskie; Polski Komitet Pomocy Społecznej; UTW Jeszcze młodzi, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów itp.); działanie Klubu Integracji Społecznej, Pracowni Orange oraz wiele innych działań podejmowanych w ramach modelu OSL.
Certyfikat ten jest dla nas nagrodą za naszą kilkuletnie konsekwentne wdrażanie nowoczesnych metod pomocy społecznej, ale przede wszystkim mobilizuje nas do dalszej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań w  pracy ze środowiskami lokalnymi.
Wszystkim naszym przyjaciołom serdecznie dziękujemy za wsparcie i współpracę!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146