przerwa1

eu

Ocalić od zapomnienia…

70 wspomnień na siedemdziesięciolecie
Wojsk Ochrony Pogranicza

opowieści świadków historycznych wydarzeń zebrane w wydawnictwie albumowym

W maju 2015 roku obchodzić będziemy uroczystości rocznicowe związane z objęciem ochroną granicy przez Wojsko Polskie i z utworzeniem w Szklarskiej Porębie garnizonu WOP.   
Grupa inicjatywna – członkowie Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70 Rocznicy Objęcia Ochroną Granicy w Karkonoszach i Górach Izerskich przez Wojsko Polskie - zaplanowała szereg działań mających upamiętnić te fakty. Wśród nich znajduje się między innymi projekt wydania albumu zawierającego relacje uczestników wydarzeń.

Projekt zakłada zebranie wspomnień, w postaci nagrań lub w formie pisemnej, od świadków historii obronności południowo - zachodnich granic.  Zbeletryzowane wywiady i rozmowy, dopełnione zostaną fotografiami ludzi, miejsc, zdarzeń, a także zdjęciami pamiątek przechowywanych w prywatnych archiwach.
Celem przyświecającym wszystkim poczynaniom jest przypomnienie tych niezwykle istotnych dla kraju i Szklarskiej Poręby wydarzeń, upamiętnienie ich poprzez ustawienie obelisku, upowszechnienie wiedzy szczególnie wśród najmłodszego pokolenia i podziękowanie ludziom dbającym o bezpieczeństwo w tamtych niełatwych przecież latach.
Wszystkie osoby mogące podzielić się interesującymi relacjami proszone są o kontakt z koordynatorami procesu tworzenia albumu: z Elżbietą Pawłowską reprezentującą Stowarzyszenie Lokalni – Niebanalni, pod numerem telefonu 601989594; z Feliksem Rosikiem Sekretarzem Miasta Szklarska Poręba (tel. urzędu miasta) lub bezpośrednio z redaktorem Leszkiem Kosiorowskim, pod numerem: 502205732.  Materiały zbierane są do połowy marca  2015.
Serdecznie zapraszam do dzielenia się wspomnieniami
Elżbieta Pawłowska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146