przerwa1

eu

Wyróżnienie w konkursie DOLNOŚLĄSKI PRACOWNIK SOCJALNY ROKU 2014

W dniu 28.11.2014 roku we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala „Dolnośląski Dzień Pracownika Socjalnego”, podczas której rozstrzygnięto konkurs na Dolnośląskiego Pracownika Socjalnego Roku 2014. Uroczystość została zorganizowana przez Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej, a w konkursie brali idział pracownicy socjalni nominowani przez swoje jednostki z terenu całego województwa dolnośląskiego.

Agnieszka Żywina, zatrudniona na stanowisku specjalisty pracy z rodziną otrzymała wyróżnienie w konkursie „Dolnośląski Pracownik Socjalny 2014 roku”. W uzasadnieniu napisano: realizatorka programów na rzecz dzieci i osób z niepełnosprawnością, naturalna liderka pełniąca ważną rolę w podejmowaniu działań integrujących i aktywizujących społeczność lokalną. Dzięki jej pracy udaje się wykorzystać zasoby tkwiące w środowisku i skutecznie aktywizować społeczność lokalną Szklarskiej Poręby. Chętnie podejmuje wyzwania, co ma swoje odzwierciedlenie w efektach realizowanych działań”. Wyróżnienie zostało podpisane przez Marszałka województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, wicemarszałka Radosława Mołonia oraz Członka zarządu Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej Elżbietę Ewę Wnęk.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146