przerwa1

eu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po nowemu

Praca Ośrodków Pomocy w naszym kraju często przedstawiana jest z bardzo negatywnym świetle. Co rusz media dostarczają nam informacje o błędach i zaniedbaniach pracowników socjalnych mylnie określających ich przy tym pracownikami „opieki społecznej”. Żądne sensacji nie zagłębiają się w faktyczne przyczyny tego stanu nie mówiąc już o wspomnieniu o choćby jednym pozytywnym przykładzie pracy pracowników pomocy społecznej.

 My, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie bez względu na zajmowane w nim stanowisko wszyscy jesteśmy po trosze pracownikami socjalnymi. Ze względu na pracę w małym mieście jesteśmy kojarzeni mocno z naszym miejscem pracy a co za tym idzie postrzegani jako eksperci z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych czy dodatków mieszkaniowych. Wymusza to niejako na nas wszystkich posiadanie choćby podstawowej wiedzy z wyżej wymienionych dziedzin. Stąd też mimo, iż „święto branżowe” większości z nas przypada 27 maja (Dzień samorządowca) my obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego 21 listopada. Razem z nami świętują także pracownicy naszych dwóch świetlic i Klubu Integracji Społecznej.
 Tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego obchodzimy w nowej siedzibie w budynku przy ul. Jedności Narodowej 11. Układ pomieszczeń w nowej siedzibie pozwolił nam po wielu latach pracy w ciasnocie i braku intymności dla naszych podopiecznych, którzy przychodzą do nas przecież z bardzo trudnymi sprawami a czasem nawet tragediami rodzinnymi, stworzyć warunki do bezpośredniej pracy z klientem. Dział Pomocy Środowiskowej działa w dwóch pokojach sprzyjających pracy z podopiecznymi. W pomieszczeniach tych jest też miejsce dla asystenta rodziny i osoby zajmującą się Kartą Dużej Rodziny. Główne wejście do Ośrodka mieści się teraz od ulicy Klimatycznej. Osoby niepełnosprawne i rodzice z wózkami nie musza już pokonywać karkołomnego wejścia ulicą Krasickiego i schodów do budynku, ani zostawiać wózków na zewnątrz. Dział Świadczeń Rodzinnych mieści się na tym samym poziomie co wejście z ulicy. Podobnie jest z Dodatkami Mieszkaniowymi. 
Na samej górze budynku znajduję się administracja czyli: gabinet dyrektora, księgowość, kadry, składnica akt oraz mała sala zebrań.
Na parterze budynku (wejście od ulicy Jedności Narodowej), w punkcie konsultacyjnym i terapeutycznym przyjmują wszystkich mieszkańców miasta w określonych dniach i godzinach: terapeuta uzależnień, interwent kryzysowy (pomoc dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej), osoba udzielająca porad prawnych. Maja tam swoje siedziby również: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Interwencji Kryzysowej, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła nr 5 w Szklarskiej Porębie, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Szklarskiej Porębie, Miejskie Koło Wędkarzy.
Praca w Ośrodku nie należy do najłatwiejszych. Na co dzień stykamy się bowiem z tragediami rodzinnymi, z nieporadnością życiową, z uzależnieniami, z przemocą wobec kobiet i dzieci a nawet z brakiem higieny u naszych klientów. Czasem po pracy trudno jest odreagować negatywne emocje, których doświadczamy w pracy. Zdarzają się nam przecież też porażki i potknięcia. Najbardziej narażeni na wypalenie zawodowe są nasi pracownicy socjalni (4 osoby), którzy mają obecnie pod swoją opieką ponad 300 rodzin i asystent rodzinny.
Mimo to znajdujemy jeszcze siłę i energię na realizację projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, działania na Osiedlu Huty, w Szklarskiej Porębie Dolnej. Jesteśmy też w większości członkami lokalnych organizacji pozarządowych (Lokalni-Niebanalni, Zdolna Dolna, SRDN Światełko), w których dzięki wsparciu środków z urzędu miasta możemy realizować wiele ciekawych przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności. Nieoceniona jest też praca wychowawców w świetlicach, którzy przez cały rok realizują w Świetlicach na Białej Dolinie i w Dolnej z dziećmi i młodzieżą programy profilaktyczno- wychowawcze. Bo naszą misja jest niesienie dobra i lepsze życie najsłabszych mieszkańców naszego miasta (MOPS_MSL)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146