przerwa1

eu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

8 października br. w Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej Cegiełka przy ul. Kolejowej 22 odbyło się spotkanie wychowawców świetlicy z rodzicami wychowanków. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor Ośrodka Elżbieta Pawłowska, kierownik świetlic, lider Klubu Integracji Społecznej, specjalista pracy z rodziną i socjoterapeutą. Tematem spotkania był program profilaktyczno-wychowawczy realizowany w świetlicy.
Spotkania z rodzicami wychowanków świetlic mają na celu uzyskanie spójności w oddziaływaniu wychowawczym.

plik raportu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146