przerwa1

eu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

05 sierpnia 2014 roku wychowankowie świetlic wyjechali na kolonie nad Morze Bałtyckie. Tym razem dzieci wypoczywają w Mrzeżynie a za organizację kolonii odpowiada firma Usługi Turystyczne Galant ze Szczecina. Wyjazd jest dla uczestników kontynuacją realizowanego w świetlicach przez cały rok programu wychowawczo-profilaktycznego, finansowany jest ze środków budżetu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uzyskanych z wydawanych miejscowym podmiotom zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych. W trakcie trwania 14-dniowego turnusu, na 20 dzieci z naszego miasta, czeka wiele atrakcji tj. wycieczka do Kołobrzegu, wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego, rejs statkiem po Bałtyku oraz gry i zabawy, dyskoteki i ogniska. Wychowankowie uczestniczą  także w prowadzonym na koloniach programie profilaktycznym.

plik raportu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146