przerwa1

eu

Turniej Dance Star Party

W lipcu br. w Pracowni Orange mieszczącej się w Klubie Integracji Społecznej  odbył się turniej Dance Star Part w ramach projektu „Bezpiecznie, aktywnie, pozytywnie” realizowanego w ramach programu Pracownie Orange.
W zajęciach brali udział wychowankowie Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka”.
Zajęcia mały na celu m.in. pobudzenie do kreatywnego spędzania czasu, wolnego od alkoholu, narkotyków i używek.
Urozmaiceniem turnieju były spotkania promujące zdrowy tryb życia  poprzez zapoznanie uczestników z różnymi dyscyplinami sportu w sposób interaktywny.
Turniej zakończono wspólnym tańcem oraz wręczeniem nagród, które podarowali dla dzieci: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie i Fundacja Orange.

Angelika Mitura-Goszczyńska – OSL

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146