przerwa1

eu

Zapytanie ofertowe

Kompleksowa organizacja dwudniowego wyjazdu szkoleniowo - integracyjnego dla beneficjentów projektu - plik

INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA KOMPLEKSOWĄ REALIZACJĘ DWUDNIOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNEGO

 Zespół projektowy po rozpatrzeniu ofert złożonych na realizację dwudniowego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla beneficjentów projektu systemowego, postanowił pozostawić konkurs bez rozstrzygnięcia, w związku ze zbyt dużymi rozbieżnościami w złożonych ofertach oraz niejasnościami w nich zawartymi.
 W związku z powyższym informujemy, że zapytanie ofertowe zostanie jeszcze raz ogłoszone w terminie do 14.08.2014 r. i zawierać będzie prośbę o doprecyzowanie i uszczegółowienie znaczących elementów przemiotu zamówienia m.in. ilości prowadzących, proponowanego programu, itp.

        Koordynator projektu  Agnieszka Żywina

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146