przerwa1

eu

Wolontariat sportowy na Dolnym Śląsku

Wolontariat sportowy na Dolnym Śląsku
– planowanie kierunków rozwoju
- w Szklarskiej Porębie

W dniach 29.05 -30.05.2014, w Ośrodku Szkolenia i Przygotowań Olimpijskich
Biathlon, Jakuszyce 7 w Szklarskiej Porębie, odbyła się pierwsza konferencja poświęcona wolontariatowi sportowemu w naszym regionie.
Eksperci zajmujący się zabezpieczaniem dużych krajowych i międzynarodowych imprez: Kinga Jaworek współorganizująca Bieg Piastów, Marlena Stach-Lewandowska odpowiedzialna za wolontariat przy organizacji Pucharu Świata w Narciarstwie Biegowym, Arkadiusz Rzepka kierownik Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze oraz Krzysztof Pokorski kierownik Miejskiego Centrum Wolontariatu we Wrocławiu, dzielili się doświadczeniami i przemyśleniami w zakresie rozwoju wolontariatu sportowego na Dolnym Śląsku.

Dyskusję, z ramienia Stowarzyszenia Lokalni - Niebanalni zainicjowała Elżbieta Pawłowska, stawiając pytania o:
- możliwości zwiększenia ilości wolontariuszy sportowych;
-podniesienie jakości usług wolontarystycznych i bezpieczeństwa ich wykonywania;
- zacieśnienie współpracy w zakresie wolontariatu sportowego pomiędzy organizatorami imprez sportowych na terenie Dolnego Śląska;
- rozpoznanie zasobów i potrzeb w obszarze wolontariatu sportowego na terenie Dolnego Śląska;
 - przygotowanie zaplecza pod rozwój bazy wolontariatu sportowego na Dolnym Śląsku;
- przełamywanie barier i motywowanie do włączania się w wolontariat sportowy. Te i inne zagadnienia uznano za palące i wymagające dalszych prac w zespołach strategicznych i roboczych. 
Wolontariusze, słuchacze UTW Jeszcze Młodzi, aktywiści przygotowujący i obsługujący wydarzenia sportowe (sędziowie, sportowcy), przedstawiciele organizacji pozarządowych i reprezentanci Klubów Wolontariatu z terenu województwa, dyskutowali na temat perspektyw i warunków, jakie muszą zaistnieć by utworzona została trwała sieć zainteresowanych podmiotów. Jedną z ważniejszych konkluzji zwerbalizowanych po wizycie studyjnej w siedzibie Stowarzyszenia Bieg Piastów i po wystąpieniu Juliana Gozdowskiego Prezesa tegoż Stowarzyszenia, była konieczność prowadzenia regularnych, cyklicznych spotkań wszystkich zainteresowanych stron,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146