przerwa1

eu

Dzień dziecka

W ramach realizacji zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez aktywizację i integrację dzieci, młodzieży i ich rodziców” Klub Integracji Społecznej, Świetlica Środowiskowo-terapeutyczna „Cegiełka”, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” oraz grupa samopomocowa młodych rodziców 6.06.2014 r. zorganizowali spotkanie dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka. Główną atrakcją zabawy był spektakl prowadzony przez klauna Rufi-Rafi, cieszącego się ogromną popularnością wśród wszystkich zebranych oraz wspólne ognisko.
Celem projektu jest profilaktyka uzależnień poprzez kształtowanie umiejętności kreatywnego spędzania czasu wolnego od alkoholu i narkotyków, rozwijanie i wzbogacanie środowiska rodzinnego i społecznego, które podniesie jakość życia wszystkich jego członków, sprzyjające zachowaniu abstynencji, kształtowanie reguł prawnych i publicznych w taki sposób, aby były zgodne z ludzkimi potrzebami i wspierały pozytywne style życia oraz promowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży wobec kultury.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146