przerwa1

eu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział Świadczeń Rodzinnych zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. Z 2014 r. poz 567) wysłał informacje do osób uprawnionych do złożenia wniosku o ZDO. Uprawnione są osoby, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557). Zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna należy złożyć w terminie od 2014-05-15 do 2014-09-15.

plik raportu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146