przerwa1

eu

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie informuje, że w dniu 1 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa wprowadza nowe kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, które w poszczególnych okresach będzie wynosić:

- od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. - 800,00 zł,
- od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – 1.200,00 zł
- od 1 stycznia 2016 r. – 1.300,00 zł.

Ponadto od 1 stycznia 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie podlegać corocznej waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego w dniu 1 stycznia 2017 r. w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia 2016 r. (art. 4 ww. ustawy)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146