przerwa1

eu

Przyłącz się do akcji zbiórki starych, niepotrzebnych telefonów komórkowych

Pracownia Orange w Szklarskiej Porębie bierze udział w konkursie polegającym na zebraniu jak największej ilości starych, nieużywanych telefonów komórkowych. W zamian za zebrane zużyte telefony komórkowe Pracownia może zyskać cenne nagrody.
 
„Szacuje się, że 3% gospodarstw domowych w Polsce posiada 7 i więcej nieużywanych, zalegających w szufladach telefonów komórkowych, a rekordziści mają ich…21!! To wielkie marnotrawstwo! Znacząca część z nich mogłaby zostać odnowiona i powtórnie wykorzystana, dzięki czemu znacząco można wydłużyć okres ich użytkowania. Wielokrotne użycie przynosi wielkie korzyści dla środowiska, ponieważ zostają zaoszczędzone zasoby naturalne i energia potrzebna do produkcji nowych urządzeń, ale przede wszystkim zostaje zredukowana ilość powstających odpadów.

Zebrane podczas akcji zużyte telefony, zamiast trafić na wysypiska śmieci lub do spalarni zostaną posegregowane i te, które nie nadają się już do naprawy zostaną poddane profesjonalnemu recyklingowi. Można z nich odzyskać cenne surowce i materiały. Ponad 90% komponentów użytych w telefonach może zostać wykorzystane ponownie. Odzyskane surowce tj: złoto, platyna, srebro czy miedź, można powtórnie wykorzystać.
Baterie telefonów komórkowych zawierają toksyczne substancje, dlatego podlegają specjalnemu procesowi utylizacji, w przeciwnym razie zawarte w nich związki chemiczne po przedostaniu się do gleby i wód  gruntowych mogą poważnie zagrozić zdrowiu i życiu roślin, zwierząt i ludzi. Dzięki recyklingowi niebezpieczne odpady są utylizowane, tak aby nie zanieczyszczały środowiska naturalnego.”
 
Konkurs zaplanowany jest w dniach 1 maja – 31 lipca 2014 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do włączenia się w akcję 
Pojemnik na telefony oraz formularz przekazania telefonu  dostępny jest w Pracowni Orange mieszczącej się przy ul. Kolejowej 22 w Szklarskiej Porębie Dolnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146