przerwa1

eu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W minionym tygodniu dwóch pracowników Działu Pomocy Środowiskowej uczestniczyło w dwudniowej Konferencji Upowszechniającej Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej. Konferencja odbyła się w Warszawie a w swej tematyce zawierała zagadnienia dotyczące Forum OSL, organizowanie społeczności lokalnej oraz zapoznanie z kierunkami zmian w pomocy społecznej z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Konferencja w dużej mierze aktywizowała uczestników poprzez warsztaty w ramach grup roboczych. Taka forma umożliwiła nie tylko uzyskanie informacji merytorycznych ale również wymianę doświadczeń i podejść w wielu obszarach pracy w trudnym środowisku.

plik raportu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146