przerwa1

eu

Hutnicy w działaniu - czyli spotkanie przedstawicieli społeczności Osiedla Huty

Poczucie dumy i tożsamości z miejscem oraz jego tradycjami, a także chęć dokonania zmiany to czynniki stymulujące mieszkańców tego rejonu Szklarskiej Poręby do rozważań na temat sytuacji obecnej i do snucia konkretnych planów na przyszłość.

W dniu 15 grudnia 2010 roku o godzinie 1800 w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 rozpoczęła się dyskusja, której punkt wyjścia stanowiła Mapa zasobów i potrzeb dla Osiedla Huty. Mapa jest dokumentem podsumowującym prowadzone od września bieżącego roku badania, przygotowanym przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dane zebrane za pomocą: kwestionariusza ankiety, wywiadów z mieszkańcami, obserwacji prowadzonych przez pracowników ośrodka pomocy i analiz dostępnych materiałów, a następnie ukształtowane w wielostronicowe zestawienie, są źródłem informacji o zasobach ludzkich i środowiskowych, o potencjale tkwiącym w społeczności Osiedla Huty, o kapitale bez którego nie dokona się (i nie ma sensu) żadna zmiana. Mapa jest równocześnie kopalnią wiedzy o potrzebach lokalnej społeczności. Zaangażowanie zebranej w grudniowy wieczór grupy mieszkańców przerodziło się w ożywioną dyskusję, w trakcie której pojawiały się liczne pytania: czy animowanie tej dzielnicy winno bazować na tradycji związanej z hutnictwem szkła? Co z zasobami tkwiącymi w ludziach – pasjonatach biegania na nartach, w naturalnym ukształtowaniu terenu i tradycji narciarstwa biegowego? Czy winno się kierować li tylko oczekiwaniami turystów czy należy brać pod uwagę rozwój społeczności zamieszkujących tę małą ojczyznę? W jakim zakresie ważna jest dbałość o zabezpieczenie finansowe własnej rodziny i czy dopiero ta stabilizacja przekłada się na chęć działania na rzecz najbliższego otoczenia? Jak pogodzić pragnienia młodych rodziców, oczekiwania najstarszych z możliwościami zagospodarowania „boiska nad rzeką” wynikającymi z przynależności tego terenu do Nadleśnictwa? Pytań pojawiało się wiele, jednakże nie przesłoniły ogólnej idei - mieszkańcy Osiedla Huty chcą działać wspólnie, chcą się wzajemnie poznawać i wykorzystać kapitał dzielnicy na rzecz jej rozwoju. Na kolejnym spotkaniu ustalonym na 15 stycznia 2010 roku na godzinę 1800 (także w Samorządowym Przedszkolu Nr 2) będą omawiane zasygnalizowane wstępnie przedsięwzięcia: 1) aktywizacja sportowa mieszkańców starszych i młodszych poprzez niedzielne spacery na nartach biegowych; 2) impreza określana roboczo, jako majowy festyn hutniczy; 3) zagospodarowanie dawnego boiska nad rzeką. Liderzy społeczności (a takimi są niewątpliwie uczestnicy spotkania) otwarci na kolejne pomysły i na wszelkie propozycje współpracy: ze strony samorządu, instytucji i stowarzyszeń, a przede wszystkim samych mieszkańców, serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w planowanych spotkaniach i wspólnych rozmowach.

Elżbieta Pawłowska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146