przerwa1

eu

Dance Star Party

21.03.2014 r. w Pracowni Orange mieszczącej się Klubie Integracji Społecznej odbyło rozstrzygnięcie turnieju Dance Star Party. Dance Star Party to gra taneczna na system Play Station 3. W czasie trwania ferii zimowych wychowankowie Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” brali udział w turnieju,  podczas którego w rytm przebojów muzyki popularnej starali się jak najwierniej wykonać figury taneczne, wyświetlane na ekranie telewizora. Postępy uczestników były na bieżąco zapisywane. Zajęcia miały na celu pobudzenie do kreatywnego spędzania czasu, wolnego od alkoholu, narkotyków i używek, urozmaicenie programu zajęć Świetlicy, rozwijanie indywidualnych zdolności, ujawnienie inicjatyw, aktywności i samodzielności dzieci i młodzieży.
Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmuszała do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczyła przestrzegania ładu i porządku, do podporządkowania się umownym przepisom, wyrabiała pozytywne cechy charakteru oraz kształciła wrażliwość estetyczną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146