przerwa1

eu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W zeszłym tygodniu, dnia 12 marca 2014 r. w świetlicy środowiskowej „PLUS” odbyło się spotkanie w sprawie kolonii profilaktycznych dla wychowanków świetlic środowiskowych „PLUS” i „Cegiełki”. W spotkaniu uczestniczyli rodzice oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Spotkanie prowadziła Pani Dyrektor Ośrodka Elżbieta Pawłowska z udziałem Pani Marleny Stach–Lewandowskiej oraz przedstawiciela świetlic Pani Angeliki Mitury-Goszczyńskiej. Na spotkaniu zostały rozdane rodzicom deklaracje dotyczące uczestnictwa w kolonii. Pani Dyrektor omówiła między innymi procedury i zasady obowiązujące w zapytaniach ofertowych dotyczących kolonii. Wszyscy zainteresowani rodzice zostali zobowiązani do złożenia deklaracji odnośnie uczestnictwa swoich dzieci w kolonii do końca marca 2014 roku. Następnie po złożeniu deklaracji zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe. Wstępnie kolonie zostały zaplanowane w drugiej połowie sierpnia.

plik raportu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146