przerwa1

eu

DZIAŁANIA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM W 2014 R.

31.01.2014 r.
W dniu 29 stycznia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie rekrutacyjne do projektu systemowego „Ja Wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby”. Osoby obecne na spotkaniu otrzymały materiały promujące projekt w postaci długopisów i kalendarze na rok 2014.
Zespół Projektowy w dniu 30.01.2014 r. zarekrutował do projektu 11 osób, w tym jedną osobę niepełnosprawną i 8 osób w przedziale wiekowym 15-30 lat. Pozostałe osoby obecne na spotkaniu rekrutacyjnym zostały wpisane na listę rezerwową uczestników projektu.

 

19.02.2014 r.
Trwają spotkania pracowników socjalnych z beneficjentami projektu systemowego mające na celu opracowanie kontraktu socjalnego oraz wspólne stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej każdego z uczestników projektu systemowego.
Na podstawie przeprowadzonych z beneficjentami rozmów ustalana jest siatka działań i liczba uczestników w poszczególnych instrumentach przewidzianych w projekcie systemowym w 2014 roku. W ramach tegorocznego projektu systemowego w ramach aktywnej integracji przewiduje się organizację prawa jazdy kat. „B”, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztaty z organizacji wolontariatu i działań wolontarystycznych, indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty aniamacji czasu wolnego oraz kurs komputerowy dla osoby niepełnosprawnej.
W ramach działań srodowiskowych w 2014 roku przewidziana jest organizacja dwóch festynów:
• Integracyjnego Festynu Rodzinnego w partnerstwie z parafią p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Szklarskiej Porębie w czerwcu 2014 roku;
• Franciszkańskiego w partnerstwie z parafią Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie oraz stowarzyszeniem „Zdolna Dolna” we wrześniu 2014 roku.
Ponadto zaplanowano również integracyjny wyjazd uczestników projektu i osób z ich otoczenia do Teatru.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146