przerwa1

eu

Ja wam jeszcze pokażę-krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców

11.12.2013 r.  odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące działania zrealizowane w ramach projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę-krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od stycznia do grudnia 2013 r.
Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta w Szklarskiej Porębie z udziałem beneficjentów projektu, zespołu projektowego, asystenta rodzinnego oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowanych w projekt.  Koordynator projektu – Agnieszka Żywina podsumowała działania podjęte podczas realizacji projektu. Wymienione działania omówiono również podczas prezentacji zdjęć.

Beneficjentom projektu zostały wręczone zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej i materiały szkoleniowe w postaci apteczek samochodowych oraz zaświadczenia potwierdzające ukończenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych.
Marlena Stach – Lewandowska - koordynator Klubu Wolontariatu omówiła spotkania i działania podjęte w ramach warsztatów dot. wolontariatu i działań wolontarystycznych oraz wręczyła uczestnikom zaświadczenia potwierdzające ich ukończenie.
Uczestnikom projektu zostały wręczone materiały promocyjne przez kierownika projektu- Elżbietę Pawłowską.
Elżbieta Pawłowska – kierownik projektu przekazał uczestnikom projektu materiały promocyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146