przerwa1

eu

Ja wam jeszcze pokażę-krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców

6.12.2013 r. w związku z realizacją projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę-krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyły się warsztaty dot. wolontariatu i działań wolontarystycznych. Wsparciem objętych było 7 beneficjentów projektu.

Uczestnicy zajęć nabyli wiedzę dot. m.in. podstawowych pojęć związanych z wolontariatem, aktów prawnych dot. wolontariatu, instytucji, które mogą korzystać z wolontariatu. Poznali prawa, obowiązki i cechy dobrego wolontariusza oraz prawa i obowiązki organizacji korzystających z wolontariatu. Zapoznali się z różnymi formami wolontariatu na podstawie historii wolontariuszy oraz tworzyli Kodeks etyczny wolontariusza Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.
29.11.2013 r. uczestnicy warsztatów dot. wolontariatu we współpracy z Klubem Wolontariatu działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej brali udział w zbiórce słodyczy przed Mikołajem na paczki dla najuboższych dzieci ze Szklarskiej Poręby.
Na ostatnich zajęciach, które odbyły się 6.12.2013 r. beneficjenci projektu pełnili rolę wolontariuszy w zabawie Mikołajkowej w Klubie Integracji Społecznej wspierając organizatorów i animując dzieci i młodzież.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146