przerwa1

eu

Ja wam jeszcze pokażę-krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców

13.11.2013 r. w związku z realizacją projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę-krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończył się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Wsparciem objętych było 7 beneficjentów projektu.
Podczas zajęć uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. obowiązku prawnego udzielania pierwszej pomocy, wykonywania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, sposobów postępowania w przypadkach stanów nieurazowych zagrażających życiu, w przypadku omdleń, krwotoków, ciał obcych w ranie, ciał obcych w górnych drogach oddechowych i złamań.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146