przerwa1

eu

Ja wam jeszcze pokażę-krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców

18.11.2013 r. w związku z realizacją projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę-krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyły się treningi kompetencji i umiejętności społecznych. Wsparciem objętych było 6 beneficjentów projektu.
Podczas zajęć uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. budowania poczucia własnej wartości, asertywności, rozwiązywania konfliktów oraz komunikacji interpersonalnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146