przerwa1

eu

Informacja

4.10.2013 r. Grupa samopomocowa rodziców, Klub Integracji Społecznej oraz Świetlica środowiskowo- terapeutyczna „Cegiełka” obchodzili Dzień Pieczonego Ziemniaka. Zabrani zasiedli do wspólnego pieczenia kiełbasek i ziemniaków.  Następnie dzieciom zaproponowano Turniej piłki nożnej. Rodzice w tym czasie wymieniali się informacjami dot. wychowania i opieki nad dziećmi. Rozmowom towarzyszył pracownik Klubu Integracji Społecznej, który oferuje pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji związanych m.in. z wychowaniem dzieci i młodzieży. Wspólne inicjatywy mają na celu integrację, aktywizację oraz  kształtowanie  umiejętności aktywnego  i kreatywnego spędzania czasu, wolnego od alkoholu, narkotyków i używek. Stąd  też oraz z wielu innych równie miłych i atrakcyjnych powodów serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączania się w kolejne działania 

Angelika Mitura-Goszczyńska – OSL

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146