przerwa1

eu

1 rocznica pracowni ORANGE

28.06.2013 r. obchodziliśmy pierwszą rocznicę otwarcia Pracowni Orange.  Lider grupy uroczyście otworzył spotkanie przedstawiając  zebranym gościom  dorobek rocznej pracy grupy inicjatywnej.  Podejmowane działania, takiej jak:  warsztaty podstawowej obsługi komputera i Internetu, Turniej piłkażyków, zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii, spotkania z policjantem „przyciągały”  wiele osób, w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami. Efektem tych spotkań było zawiązanie się grupy samopomocowej młodych matek z dziećmi, która aktualnie systematycznie się spotyka  oraz podejmuje wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146